Kết quả Chương trình đề cử cấp tỉnh của Canada tháng 2 năm 2022

Chương trình Đề cử cấp tỉnh của Canada (PNP Canada tháng 2) đã phát hành hơn 5.000 lời mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh vào tháng 2 năm 2022 vừa qua.

Các điểm nổi bật kết quả nhập cư PNP Canada tháng 2

Đảo Hoàng tử Edward: 1 lần rút thăm theo lịch, mời 117 ứng cử viên

Các buổi rút thăm của Chương trình Đề cử Tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) được lên lịch và tổ chức mỗi tháng một lần. PEI PNP đã tổ chức bốc thăm ngày 17/2 và mời 117 ứng viên từ luồng Tác động lao động, Nhập cảnh nhanh và 6 ứng viên từ luồng Tác động kinh doanh .

British Columbia: Mời 624 ứng cử viên

Thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia, tỉnh hàng tuần mời các ứng cử viên có điểm số cao nhất của tỉnh. Các ứng viên được mời có thể đăng ký Express Entry British Columbia, Kỹ năng Nhập cư cũng như Dòng công nghệ. Các chương trình PNP British Columbia là một số chương trình hoạt động tích cực nhất trong cả nước. Vào tháng 2, tỉnh đã mời tổng cộng 624 ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh.

Manitoba: 2 lần rút thăm, mời 551 ứng cử viên

Tỉnh Manitoba đã tổ chức 2 đợt rút thăm thông qua 3 luồng sau: Lao động có tay nghề ở Manitoba, Luồng giáo dục quốc tế và Lao động có tay nghề ở nước ngoài trong tháng vừa qua. Tỉnh đã tổ chức 2 đợt rút thăm vào tháng trước, lần đầu tiên vào 10/2 và lần thứ hai vào 26/2. Tổng cộng có 551 Thư tư vấn nộp hồ sơ đã được phát hành, trong đó 134 lá thư được gửi cho các ứng viên có hồ sơ Express Entry hợp lệ.

Nova Scotia: Mời 278 ứng viên

Chương trình Đề cử Nova Scotia (NSNP) đã mời 278 y tá có hồ sơ trong hệ thống Express Entry vào 8/2. Cụ thể hơn, NSNP đã mời các y tá có thể đủ điều kiện tham gia Dòng Ưu tiên Thị trường Lao động của Nova Scotia và có nghề nghiệp thuộc Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) 3012.

Alberta: 2 đợt rút thăm, mời 350 ứng viên

Tháng 2 là một tháng quan trọng đối với chương trình PNP của Alberta. Tỉnh đã công bố đổi tên sở di trú của tỉnh và ra mắt hai luồng mới hỗ trợ di dân về các vùng nông thôn của tỉnh. Chương trình PNP Alberta giờ đây sẽ được gọi là Chương trình Nhập cư Lợi thế của Alberta (AAIP), và hai luồng mới được gọi là Luồng Đổi mới Nông thôn và Luồng Doanh nhân Nông thôn.

Vào tháng 2, Alberta cũng đã công bố kết quả của hai đợt rút thăm được tổ chức thông qua Chương trình Nhập cư Lợi thế của Alberta. Tỉnh đã mời 350 ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh vào 18/1 và 400 ứng viên khác vào 1/2 theo luồng Alberta Express Entry.

Ontario: Hoạt động rất tích cực vào tháng 2

Chương trình Đề cử Tỉnh bang Ontario (OINP) đã hoạt động rất tích cực vào tháng 2. Vào 8/2 OINP đã ban hành 828 thông báo quan tâm đến các ứng cử viên có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Ưu tiên về vốn nhân lực có tay nghề cao và Lao động có tay nghề nói tiếng Pháp của Ontario (HCP).

Ngày hôm sau 9/2, tỉnh đã mời 749 ứng viên tham gia chương trình Giới thiệu việc làm cho Nhà tuyển dụng: Lao động nước ngoài và các luồng Kỹ năng theo yêu cầu.

Vào 22/2 Ontario một lần nữa ban hành thông báo quan tâm đến các ứng viên có thể đủ điều kiện tham gia luồng Express Entry HCP của Ontario. Đây là một điểm thu hút đáng kể với 773 lời mời được phát hành.

Vào ngày 23/2, tỉnh đã thông báo rằng những người quan tâm đến việc được mời đăng ký vào Dòng Doanh nhân, không còn phải liên hệ với chương trình để yêu cầu mẫu đăng ký EOI mà có thể đăng ký qua online.

Cuối cùng, vào 24/2 Ontario đã phát hành 818 lời mời cho các ứng viên có thể đủ điều kiện tham gia luồng Giao dịch có tay nghề nhanh của Ontario và cũng giống như đối với chương trình rút thăm luồng Express Entry HCP, đã loại bỏ giới hạn CRS.

Tổng cộng, Ontario đã mời 3.176 ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh bang, nhiều hơn bất kỳ tỉnh bang nào khác.

Gần như mọi tỉnh và vùng lãnh thổ Canada (ngoại trừ Quebec và Nunavut), đều điều hành Chương trình Đề cử Tỉnh (PNP) của riêng mình. Kể từ khi ra mắt vào năm 1998, PNP đã trở thành con đường quan trọng thứ hai mang đến thường trú nhân tại Canada. Từ nay đến năm 2024, chỉ riêng PNPs dự kiến ​​sẽ có hơn 93.000 người nhập cư mỗi năm được nhận làm thường trú nhân Canada.

                                                                                                                           Theo SSDH