LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHỆ THUẬT THÁNG 10/2017

KHÓA HỌCTHỜI GIAN

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌCGIỜ HỌCGHI CHÚ
MC NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

01/10/2017Chủ Nhật08h30 – 11h00Nguyên Hồng
07/10/2017Thứ 708h30 – 11h00Nguyên Hồng
08/10/2017Chủ Nhật14h00 – 16h30Nguyên Hồng
14/10/2017Thứ 714h00 – 16h30Hàng Bài
15/10/2017Chủ Nhật18h00 – 20h30Hà Đông
15/10/2017Chủ Nhật14h00 – 16h30Hàng Bài
21/10/2017Thứ 708h30 -11h00Nguyên Hồng
22/10/2017Chủ Nhật14h00 – 16h30Ecopark
22/10/2017Chủ Nhật08h30 – 11h00Ecopark
28/10/2017Thứ 718h00 -20h30Hà Đông
28/10/2017Thứ 708h30 -11h00Nguyên Hồng
29/10/2017Chủ Nhật8h30 – 11h00Hàng Bài
MC

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

(Sinh viên, người đi làm)

 

06/10/2017Thứ 6, CN18h00 – 21h00Nguyên Hồng
10/10/2017Thứ 2, thứ 418h00 – 21h00Nguyên Hồng
17/10/2017Thứ 3, thứ 518h00 – 21h00Nguyên Hồng
25/10/2017Thứ 2, thứ 418h00 – 21h00Nguyên Hồng
27/10/2017Thứ 4, thứ 618h00 – 21h00Nguyên Hồng
31/10/2017Thứ 3, thứ 518h00 – 21h00Nguyên Hồng
MC NÂNG CAO08/10/2017Chủ Nhật08h30 – 11h00Ecopark
08/10/2017Chủ Nhật18h00 – 20h30Nguyên Hồng
22/10/2017Chủ Nhật8h30 – 11h00Nguyên Hồng
28/10/2017Thứ 718h00 – 20h30Nguyên Hồng
CHỮA NGỌNG NHÍ08/10/2017Chủ Nhật14h30 – 16h30Nguyên Hồng
13/10/2017Thứ 618h00 – 20h00Nguyên Hồng
16/10/2017Thứ 218h00 – 20h00Hà Đông
21/10/2017Thứ 78h30 – 10h30Ecopark
29/10/2017Chủ Nhật14h30 – 16h30Nguyên Hồng

Ghi chú:

Trên đây là lịch  khai giảng dự kiến các lớp, phụ huynh và học sinh có thể  đăng ký lịch học theo nguyện vọng để được sắp xếp lớp phù hợp.