VISA 485 (ÚC) – NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT

Visa 485 (dành cho sinh viên mới tốt nghiệp) là visa việc làm cho các sinh viên quốc tế khi đã hoàn thành khóa học 2 năm tại Úc. Tùy thuộc vào bậc học mà visa này có thể kéo dài từ 18 tháng đến 4 năm. Theo đó, đây là một cách tốt để gia hạn thời gian ở lại Úc của bạn nhằm tăng thêm khả năng đáp ứng điều kiện cho visa thường trú hoặc visa làm việc có tay nghề cao.

Những gì bạn tìm hiểu về visa 485 có vẻ khá đơn giản nhưng trên thực tế đã có nhiều trường hợp sinh viên gặp rắc rối vì hiểu không rõ, hiểu sai vấn đề. Bởi vậy, cần hiểu đúng, hiểu đủ các yêu cầu cũng như quy định về loại visa này.

Cùng Vietlink đi tìm đáp án cho những câu hỏi thường gặp về visa 485.

1, Visa 485 du sinh mới tốt nghiệp có các dạng khác nhau nào?

Có hai dạng dành cho visa 485 du sinh mới tốt nghiệp:

-Dạng việc làm nghiên cứu (Post Study Work Stream): Thường được biết đến với tên viết tắt là PSWV. Dạng đủ điều kiện này được đưa ra vào tháng 3/2013 dành cho những du sinh nộp visa du học sau ngày 5/11/2011.

-Dạng việc làm tốt nghiệp (The Graduate Work Stream): Các điều kiện gần giống như dạng visa 485 – tốt nghiệp có tay nghề trước tháng 3/2013.

Kết quả hình ảnh cho VISA 485 (ÚC) – NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT

2, Điều kiện dành cho visa dạng việc làm tốt nghiệp là gì?

Cần hiểu đúng, hiểu đủ các yêu cầu cũng như quy định về loại visa này. (Ảnh: NDTV.com)

Các yêu cầu chính dành cho dạng việc làm tốt nghiệp là:

-Hoàn thành khóa học 2 năm tại Úc.

-Hoàn thành chứng chỉ thương mại, cao đẳng, cử nhân, thạc sỹ, hoặc tiến sỹ trong vòng 6 tháng qua.

-Được giới thiệu một công việc trong danh sách Các việc làm có tay nghề và vượt qua được các đánh giá dành cho nghề đó.

-Khóa học tại Úc phải có liên quan đến nghề nghiệp được đề cử.

-Đang giữ visa du học trong vòng 6 thángqua và, và phải giữ một visa có giá trị gắn kết tính đến thời gian nộp đơn.

-Trình độ tiếng Anh: PTE 50 or IELTS 6.0 overall không kĩ năng nào dưới 36 hoặc 5.0 hoặc passport của các nước Anh, Mỹ, Canada, hoặc New Zealand.

-Dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn.

3, Điều kiện dành cho visa dạng việc làm nghiên cứu là gì (PSWV)?

Các yêu cầu chính dành cho dạng việc làm nghiên cứu là:

-Nộp đơn xin visa du học đầu tiên sau ngày 5/11/2011.

-Hoàn thành 2 năm tại Úc với trình độ cử nhân hoặc cao hơn.

-Hoàn thành bằng cử nhân, thạc sỹ hoặc tiến sỹ trong vòng 6 tháng qua.

-Trình độ tiếng Anh: PTE 50 or IELTS 6.0 overall không kĩ năng nào dưới 36 hoặc 5.0 hoặc passport của các nước Anh, Mỹ, Canada, hoặc New Zealand.

-Dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn.

4, Visa du sinh mới tốt nghiệp có thời hạn bao lâu?

Các loại bằng cấp hoàn thành tại Úc được chấp nhận cho loại visa việc làm tốt nghiệp nhiều hơn. (Ảnh: Voz Actual)

Visa 485 được cấp cho dạng visa việc làm tốt nghiệp có giá trị 18 tháng kể từ ngày cấp.

Visa PSWV có thể có giá trị từ 2 đến 4 năm kể từ ngày cấp, phụ thuộc vào bằng cấp tốt nghiệp tại Úc. Thời hạn cụ thể như sau:

2 năm: hoàn thành bằng cử nhân, cửnhân danh dự, thạc sỹ dạng vừa học vừa làm hoặc thạc sỹ (mở rộng).

3 năm: thạc sỹ nghiên cứu.

4 năm: tiến sỹ.

5, Điểm khác nhau giữa visa việc làm tốt nghiệp và visa việc làm nghiên cứu (PSWV) là gì?

Các loại bằng cấp hoàn thành tại Úc được chấp nhận cho loại visa việc làm tốt nghiệp nhiều hơn. Ví dụ, có thể nộp đơn xin visa việc làm tốt nghiệp khi bạn đã hoàn thành chứng chỉ thương mại, cao đẳng, cao đẳng cao cấp hoặc bằng sau đại học. Lưu ý rằng các ngành học tại Úc phải liên quan đến công việc được đề cử dành cho visa việc làm tốt nghiệp và đương đơn phải vượt qua các đánh giá tay nghề dành cho công việc đó.

Có thể nộp đơn xin visa việc làm tốt nghiệp khi bạn đã hoàn thành chứng chỉ thương mại, cao đẳng, cao đẳng cao cấp hoặc bằng sau đại học.

Hình ảnh có liên quan

Đối với dạng visa PSWV, chỉ các khóa học với trình độ cử nhân trở lên mới có thể sử dụng với yêu cầu 2 năm học tại Úc. Nghĩa là các bằng cao đẳng hoặc thương mại thì không thể dung cho dạng visa việc làm nghiên cứu. Đương đơn phải hoàn thành các chứng chỉ nêu sau đây trong vòng 6 tháng qua. Các loại chứng chỉ như sau:

Bằng cử nhân

Cử nhân danh dự

Thạc sỹ dạng vừa học vừa làm

Thạc sỹ (mở rộng)

Thạc sỹ dạng nghiên cứu

Tiến sỹ – ví dụ như tiến sỹ triết học (Ph.D)

Không giống visa việc làm tốt nghiệp, visa PSWV không yêu cầu đánh giá tay nghề và đương đơn không cần phải được giới thiệu công việc trong bảng danh sách công việc có tay nghề. Không có yêu cầu về việc ngành học phải liên quan đến công việc được đề cử.

Tuy nhiên, các sinh viên nộp đơn xin visa du học đầu tiên trước ngày 5/11/2011 không được phép nộp đơn xin visa PSWV.

6, Đang giữ visa du học dạng phụ thuộc cấp trước ngày 5/11/2011, có thể nộp đơn xin visa PSWV không?

Câu trả lời là: Không. Ngay cả khi bạn giữ visa du học dạng phụ thuộc cấp trước ngày 5/11/2011, bạn cũng không thể nộp đơn xin visa PSWV.

7, Đang giữ visa du học cấp trước ngày 5/11/2011, có thể nộp đơn xin visa PSWV nếu nộp đơn xin visa du học mới không?

Câu trả lời là: Không. Nếu bạn đang giữ visa du học cấp trước ngày 5/11/2011, bạn vẫn không thể nộp đơn xin visa PSWV ngay cả khi bạn nộp đơn xin visa du học mới.

Không giống visa việc làm tốt nghiệp, visa PSWV không yêu cầu đánh giá tay nghề và đương đơn không cần phải được giới thiệu công việc trong bảng danh sách công việc có tay nghề.

8, Đã nộp đơn xin visa du học trước ngày 5/11/2011 nhưng bị từ chối, có thể nộp đơn xin visa PSWV nếu nộp đơn xin visa du học mới không?

Câu trả lời là: Có. Yêu cầu ngày 5/11 chỉ áp dụng cho các visa du học đã được cấp. Các đương đơn bị từ chối hoặc rút đơn sẽ không bị tính vào không cho phép bạn nộp đơn xin visa PSWV.

9, Đã nộp đơn xin visa du học trước ngày 5/11/2011 nhưng được cấp sau ngày 5/11, có thể nộp đơn xin visa PSWV nếu nộp đơn xin visa du học mới không?

Câu trả lời là: Không. Ngay cả nếu visa du học của bạn được cấp sau ngày 5/11/2011, bạn vẫn không đủ điều kiện nộp đơn xin visa PSWV nếu bạn nộp đơn xin visa du học trước ngày 5/11/2011.

10, Đã hoàn thành khóa học 2 năm nhưng có một số môn được miễn dành cho khóa học nước ngoài, có đủ điều kiện để nộp đơn xin visa du sinh mới tốt nghiệp 485 không?

Để đủ điều kiện nộp đơn xin visa 485, bạn phải hoàn thành một khóa học 2 năm. Theo định nghĩa một khóa học,hoặc các khóa học, như được đăng ký trên hệ thống CRICOS là phải tham gia ít nhất 92 tuần.

Để đủ điều kiện nộp đơn xin visa 485, bạn phải hoàn thành một khóa học 2 năm.

Nếu bạn được miễn giảm dành cho khóa học nước ngoài, số thời gian tham gia khóa học của bạn sẽ bị giảm xuống

Ví dụ: 1 sinh viên hoàn thành bằng thạc sỹ mở rộng được đăng ký trên CRICOS là 104 tuần với 16 môn học.

Nếu sinh viên được miễn giảm 1 môn học, nghĩa là đã tham gia 15 trong 16 tháng đồng nghĩa với việc bạn chỉ tham gia khóa học 15/16 x 104 = 97 tuần học. Nghĩa là được miễn giảm 1 môn học thì bạn vẫn đáp ứng đủ điều kiện 92 tuần dành cho 2 năm học. Tuy nhiên nếu bạn nhận miễn giảm 2 môn học, nghĩa là bạn chỉ tham gia khóa học gồm 14/16 x 104 = 91 tuần học.Sinh viên này không đáp ứng đủ điều kiện 92 tuần học.

11, Có thể nộp đơn xin visa trước khi nộp bảng điểm IELTS không?

Khi bạn nộp đơn, bạn phải cung cấp đầy đủ chứng cứ về trình độ tiếng Anh của bạn.

Như vậy, bạn sẽ phải nộp bảng điểm IELTS hoặc các con số chứng minh tại thời điểm nộp đơn.

12, Có thể nộp đơn xin visa trước khi nộp bảng đánh giá tay nghề không?

Để nộp đơn xin visa việc làm tốt nghiệp, bạn phải nộp đơn xin đánh giá tay nghề trước và cung cấp bằng chứng về đơn xin đánh giá này.

Nếu nộp đơn dạng visa việc làm nghiên cứu, bạn sẽ không cần phải nộp bảng đánh giá tay nghề – bảng đánh giá này chỉ yêu cầu dành cho visa dạng việc làm tốt nghiệp.

Để nộp đơn xin visa việc làm tốt nghiệp, bạn phải nộp đơn xin đánh giá tay nghề trước và cung cấp bằng chứng về đơn xin đánh giá này. Bạn có thể nộp đơn xin visa trước khi có kết quả đánh giá tay nghề. Để được cấp visa, bạn phải có kết quả đậu phần đánh giá tay nghề.

13, Có thể thêm các thành viên trong gia đình vào đơn không?

Bạn có thể thêm các thành là vợ/chồng hoặc con cái dạng phụ thuộc vào đơn xin visa 485 du sinh mới tốt nghiệp.

Bạn có thể làm theo những cách sau:

Thêm họ vào khi bạn điền đơn (thường được gọi là đơn xin gộp).

Nộp đơn xin visa 485 cho họ sau khi bạn đã được cấp visa 485 (những người phụ thuộc sẽ được xem là người đi theo trong trường hợp này).

Kết quả hình ảnh cho Visa du sinh mới tốt nghiệp tại úc

Gộp cùng những người phụ thuộc vào đơn xin gộp sẽ rẻ hơn và nhanh hơn trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên,họ phải ở Úc khi họ được cấp visa.

Các phí phát sinh sẽ được thu khi có người đi theo và bạn chỉ có nộp đơn xin visa cho họ khi bạn đã được cấp visa 485. Người đi theo có thể ở Úc hoặc nước ngoài khi visa được cấp.

Ngoại trừ trường hợp, con được sinh trong thời gian xét visa, bạn không thể thêm bất cứ người phụ thuộc nào vào đơn xin visa 485 khi đang xét visa.

Để cập nhật các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhất!

CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION

21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: www.duhocvietlink.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/VietLinkEducation/

Điện thoại: 0236 3990088

Hotline: 0919.798.809

Email: thuongnt@vietlinkedu.vn

  Liên hệ Vietlink Education ngay để được tư vấn nhanh nhất:

Công ty TNHH MTV Tư vấn du học Vietlink Education

Đà Nẵng: 48 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 3990088 Hồ Chí Minh: Lầu 4, 159 Phan Xích Long, p.7,Tp.HCM Điện thoại: 08 62 920 270, 08 62 920 275. Hotline: 0919 79 88 09 (Ms Anna) Email: info@vietlinkedu.vn Website: http://duhocvietlink.edu.vn


VISA DU HỌC ÚC VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Giáo dục Quốc tế là ngành tạo ra nguồn thu ngoại tệ lớn thứ tư tại Úc. Do vậy, chính phủ Úc có những biện pháp mạnh mẽ nhằm duy trì uy tín và chất lượng giáo dục tại đây.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là quy trình xét duyệt Visa du học Úc SSVF (Simplified Student Visa Framework – Cơ cấu đơn giản hóa qui trình xét duyệt visa sinh viên). Được áp dụng từ tháng ngày 01/07/2016, quy trình xét duyện visa sinh viên mới hiện đại hơn, đơn giản hơn, và hiệu quả hơn này sẽ thay thế cho quy trình SVP hiện tại (Streamlined Visa Processing – Chương trình xét Visa sinh viên diện ưu tiên) đã được triển khai từ năm 2012.

 1. Quy trình xét duyệt visa du học Úc sẽ thay đổi như thế nào?

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, sẽ chỉ còn một loại visa sinh viên duy nhất để đi du học tại Úc – visa Sinh viên (diện thị thực 500). Sau ngày 1 tháng 7 năm 2016, học sinh muốn đi du học tại Úc cần xin visa Sinh viên (diện visa 500) bất kể ngành học là gì. Và với thay đổi này, tất cả các hồ sơ thị thực Sinh viên phải nộp trực tuyến qua ImmiAccount.

Những hồ sơ visa sinh viên bằng giấy nộp trong hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2016, bao gồm những hồ sơ được gửi đến Trung tâm tiếp nhận Thị thực (VAC) trước ngày 1 tháng 7 nhưng được nhận tại VAC vào ngày 1/7 hoặc sau ngày 1/7, sẽ được coi là không hợp lệ và được trả lại đương đơn cùng với phí visa sinh viên.

Thông tin về các diện visa sinh viên:

 • Đối với người chưa từng làm thủ tục xét visa
 • Visa sinh viên (cấp dưới 500)

Nếu bạn định học ở Úc, bạn sẽ cần phải nộp đơn xin visa sinh viên (cấp dưới 500). Cung cấp thêm thông tin bao gồm các yêu cầu chính thức tạm thời của người nước ngoài, bảo hiểm sức khoẻ, yêu cầu về tiếng Anh, yêu cầu về khả năng tài chính và thay đổi các khóa học.

Học sinh có thể đóng gói các khóa học của mình nếu bạn muốn học nhiều hơn một khóa học.

 • Visa Người Giám hộ của Sinh viên (cấp 590)

Nếu bạn định đến Úc để chăm sóc cho một học sinh dưới 18 tuổi, bạn có thể nộp đơn xin thị thực Sinh viên Bảo vệ (lớp 590).

 • Visa đào tạo (lớp 407).

Thị thực đào tạo (lớp 407) Đối với các cơ hội đào tạo cho phép bạn tham gia vào đào tạo theo cơ chế có tổ chức, bạn có thể hội đủ điều kiện để được cấp

 • Visa tạm thời (subclass 485).

Visa tạm thời cho học viên (subclass 485) Nếu bạn đã hoàn thành chương trình học và muốn làm việc tại Úc tạm thời, bạn có thể hội đủ điều kiện để xin visa làm việc .Một điều cần lưu ý nữa là học sinh phải kiểm tra những gì bạn có thể mang đến Úc trước khi bạn nhập cảnh.

 • Đối với những người hiện đang có thị thực:

Nếu bạn đang có visa sinh viên diện visa từ 570 đến 576, visa của bạn vẫn có giá trị, và điều kiện của visa này không thay đổi sau ngày 1 tháng 7 năm 2016.

Sau ngày 1 tháng 7 năm 2016, nếu người thân có nhu cầu thăm du học sinh tại Úc cần phải xin visa diện 500. Học sinh có thể khai đơn theo hai hình thức trực tuyến và đăng tải giấy tờ cần thiết với mức phí đã được phê duyệt trước.

 1. Lấy sinh trắc học đối với hồ sơ xin thị thực Sinh viên:

Theo quy trình, tất cả các học sinh trong quá trình làm visa đều  cần phải đến Trung tâm tiếp nhận thị thực để lấy sinh trắc học.

Học sinh sẽ nhận được thư tự động về việc yêu cầu cung cấp dự liệu sinh trắc học gửi đến hòm thư điện tử đã đăng ký tại thời điểm nộp hồ sơ.

 1. Những thuận lợi và khó khăn của chính sách visa Úc
  • Thuận lợi

Quy trình xét duyệt hồ sơ rút gọn xuống chỉ còn 2 – 4 tuần.

Giảm xuống còn 2 loại visa (trước đây là 8).

Áp dụng khung đánh giá mức độ rủi ro cho tất cả sinh viên quốc tế đăng ký theo học bất kỳ trình độ, khóa học nào tại Úc.

Bằng chứng về tài chính và yêu cầu tiếng Anh của học sinh – sinh viên nộp trong hồ sơ xin visa và được xét theo quốc tịch và trường mà học sinh – sinh viên đó sẽ theo học tại Úc.

Không yêu cầu chứng minh tài chính: áp dụng đối với một số trường thuộc level 1 trong diện xét duyệt đơn giản (theo diện Streamline)

Những hồ sơ thực sự nghiêm túc và có tính xác thực cao sẽ có cơ hội du học cao hơn.

 • Khó khăn

Việc kết hợp khung đánh giá mức độ rủi ro của quốc gia và cơ sở giáo dục có thể gây khó khăn cho học sinh – sinh viên trong việc chuẩn bị hồ sơ và yêu cầu tiếng Anh cao hơn khi lựa chọn các trường cấp độ 2, 3.

Hồ sơ và phí xét duyệt visa sẽ phải nộp trực tuyến thay vì nộp trực tiếp như trước. Vì vậy, bạn phải chuẩn bị hồ sơ thật sự chu đáo và kỹ lưỡng trước khi nộp hồ sơ online.

Nhìn chung, chính sách visa Úc hiện không còn quá khó khăn nhưng nếu không nắm chắc những điều chỉnh có thể gây bất lợi trong quá hoàn thiện các thủ tục, khả năng xin visa thành công sẽ rất thấp. Do vậy, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ khi chuẩn bị hồ sơ du học Úc bởi mỗi hồ sơ sẽ có những điểm mạnh và hạn chế nhất định.

Để cập nhập các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhât!

        CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION

21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3990088

Hotline: 0919.798.809

Email: thuongnt@vietlinkedu.vn

  Liên hệ Vietlink Education ngay để được tư vấn nhanh nhất:

Công ty TNHH MTV Tư vấn du học Vietlink Education

Đà Nẵng: 48 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 3990088 Hồ Chí Minh: Lầu 4, 159 Phan Xích Long, p.7,Tp.HCM Điện thoại: 08 62 920 270, 08 62 920 275. Hotline: 0919 79 88 09 (Ms Anna) Email: info@vietlinkedu.vn Website: http://duhocvietlink.edu.vn


Du học Úc 2016 – Những thông tin mới nhất về visa định cư cho sinh viên du học Úc

Những năm gần đây, du học Úc của học sinh Việt Nam đã tăng cao. Thông thường, học sinh học xong trở về nước làm việc nhưng trong số đó cũng có rất nhiều bạn đã được định cư tại quốc gia này. Vậy làm thế nào để được định cư? Học sinh nào thì được ở lại? Hiện nay, chính phủ Úc cho phép sinh viên nước ngoài có thể xin định cư theo nhiều cách khác nhau.

Đối tượng được cấp visa định cư tại Úc.

– Du học sinh hoặc cựu sinh viên du họchiện đang làm việc tại Úc.
– Thuộc diện visa tạm trú “Skilled – Graduate (Temporary) Visa, Subclass 485 hoặc visa du học Úc.
– Thuộc diện visa tạm trú “Post – Study – Work Visa” 2 năm đến 4 năm.
– Thuộc diện visa (Đào tạo Kỹ năng Thương mại) Trade Skills Training (Subclass 471) visa.

Quyền lợi được cấp thẻ định cư:

– Dưới 50 tuổi.
– Đủ điểm để cấp visa thường trú của Úc là 65 điểm.
– Sống và làm việc tại Úc lâu dài.
– Học tập và đóng học phí như người dân Úc.
– Nhận trợ cấp chăm sóc sức khỏe thông qua Medicare và Chương trình Dược phẩm (PBS)
– Trợ cấp an sinh xã hội nhất định.
– Đủ điều kiện nhập quốc tịnh Úc (các tiêu chí đủ điều kiện cư trú)
– Bảo trợ, bảo lãnh người khác để làm thường trú.

Gần đây, chính phủ Úc đã có những thay đổi trong chính sách định cư tại xử sở kangaroo này để đảm bào và cân bằng lại nhu cầu hoạt động của các hoạt động về mọi mặt như: kinh tế, giáo dục, y tế… Cụ thể như sau:

Visa thuộc loại Ưu tiên (SVP) không bắt sinh viên phải chứng minh tài chính và có chứng chỉ IELTS được mở rộng thêm cho 55 trường Cao đẳng, và tập trung chủ yếu vào chính sách xét duyệt visa du học dành cho các học sinh theo học các trường cao đẳng nâng cao, giúp sinh viên quốc tế có nhiều cơ hội tiếp cận với nền giáo dục tại Úc hơn.

Du học sinh được phép làm thêm trong thời gian học: thời gian làm việc là 20/ tuần nếu học chương trình cao đẳng hoặc đại học, làm việc toàn thời gian nếu đang theo học chương trình thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể ở lại từ 2 đến 4 năm sau khi tốt nghiệp.

Những người phụ thuộc của du học sinh (như vợ/chồng, con cái) cũng được sống, học tập, làm việc tại Úc trong thời gian học của du học sinh. Loại visa của những người đi cùng lại tùy vào loại visa mà du học sinh được xét duyệt.

Liên hệ Vietlink Education ngay để được tư vấn nhanh nhất:

Công ty Tư Vấn Du Học Vietlink Education:

Lầu 4, 159 Phan Xích Long, Phường 7, Quận PHú Nhuận, TPHCM
Điện thoại:  08 62 920 270/ 08 62 920 275
Hotline:         0919 79 88 09 (Ms Hương)
Email:           info@duhocvietlink.edu.vn/ huongnguyen@vietlinkedu.vn
Website:       www.vietlinkedu.vn
Facebook: Vietlink Education Vietnam

  Liên hệ Vietlink Education ngay để được tư vấn nhanh nhất:

Công ty TNHH MTV Tư vấn du học Vietlink Education

Đà Nẵng: 48 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 3990088 Hồ Chí Minh: Lầu 4, 159 Phan Xích Long, p.7,Tp.HCM Điện thoại: 08 62 920 270, 08 62 920 275. Hotline: 0919 79 88 09 (Ms Anna) Email: info@vietlinkedu.vn Website: http://duhocvietlink.edu.vn