Bảng tính điểm định cư Úc diện tay nghề 2016

Loại visa định cư diện tay nghề này thường được dành riêng cho các du học sinh sau quá trình dài học tập tại Úc.

Theo quy định mới nhất của bộ di trú Úc, bạn cần đạt ít nhất 60 điểm để xin cấp visa định cư diện tay nghề (áp dụng với các subclass 189, 190 và 489) thay vì 65 điểm như trước đây. Việc tính điểm tạo ra một quá trình lựa chọn minh bạch và khách quan, điểm thưởng dành cho các kỹ năng và các đóng góp được xem là rất quan trọng tại Úc.

Điều kiện để xin visa định cư tại Úc theo dạng tay nghề cho du học sinh:

Người nộp PR trước tiên phải đạt đủ 4 yêu cầu cơ bản sau:

– Tuổi (Age) dưới 50 tuổi.

– Tiếng Anh (English language) ít nhất IELTS 6.0

– Kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm hoặc tham gia khoá học từ 2 năm trở lên tại Úc

– Có nghề nghiệp thuộc các ngành nghề được ưu tiên định cư tại Úc sau khi du học

Dưới đây là  “bảng tính điểm định cư Úc dạng tay nghề “để các bạn tiện tham khảo và tra cứu

Nhóm điểm Mô tả Điểm số
Độ tuổi 18-24 25
25-32 30
33-39 25
40-44 15
45-49 0
Khả năng Anh ngữ IELTS 6.0 0
IELTS 7.0 10
IELTS 8.0 20
Kinh nghiệm làm việc Ngoài nước Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan 3 năm – dưới 5 năm ( trong 10 năm gần nhất) 5
5  năm – dưới 08 năm  (trong 10  năm gần nhất) 10
08 năm – dưới 10 năm (trong 10 năm gần nhất) 15
Kinh nghiệm làm việc ở Trong nước Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan 1  năm – dưới 3 năm  (trong 10 năm gần nhất) 5
3 năm – dưới 5 năm  (trong 10 năm gần nhất) 10
5 năm – dưới 8 năm  (trong 10 năm gần nhất) 15
8 năm – dưới 10 năm  (trong 10 năm gần nhất) 20
Bằng cấp (được cấp tại Úc hoặc tại nước ngoài) Bằng nghề ở nước ngoài hoặc các loại bằng cao đẳng, chứng chỉ tại Úc 10
Bằng cử nhân và Thạc sỹ 15
Tiến sỹ 20
Thời gian học tập tại Úc Tối thiểu 02 năm 5
Ngôn ngữ cộng đồng 5
 Vợ/chồng đi theo 5
 Hoàn thành tối thiểu 01  năm chuyên tu tại Úc trong thời gian 04 năm 5
 Bảo lãnh của chính phủ tiểu bang (dành cho visa 190) 5
 Bảo lãnh của gia đình hoặc chính phủ tiểu bang để sinh sống tại vùng ít dân(dành cho visa 489) 10
Học tập tại vùng ít dân 5

Các bạn tham khảo link gốc tại: https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/189-

Các bạn hoàn toàn có thể tự ước tính điểm định cư tại đây

Mọi thắc mắc, Quý vị có thể gửi thông tin về:

footer-pic-2