DU HỌC ÚC NGÀNH HOSPITALITY TẠI TRƯỜNG QUALITY TRAINING & HOSPITALITY COLLGE

Hospitality là ngành công nghiệp liên quan đến dịch vụ khách hàng, bao gồm Du lịch – Dịch vụ – Khách sạn – Nhà hàng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành học Hospitality có thể làm việc tại nhiều bộ phận với nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến dịch vụ khách hàng. Đó là: dịch vụ khách sạn và nhà hàng; du lịch; dịch vụ; tổ chức sự kiện; hàng không; chăm sóc khách hàng,… .Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội nhận được mức lương lên đến $82,698/Năm sau khi ra trường.

1.Quality Training and Hospitality College

Quality Training and Hospitality College được thành lập như công ty đào tạo chất lượng. Các chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy như đào tạo quản lý, với các chuyên ngành như: Cookery, Hospitality, Management and Leadership.

Kết quả hình ảnh cho QUALITY TRAINING & HOSPITALITY COLLEGE

Tại sao lại chọn QTHC?

  • Kinh nghiệm đào tạo chuyên ngành Hospitality lên đến 26 năm.
  • Đào tạo làm việc trong một môi trường an toàn và chất lượng.
  • Môi trường học ứng dụng vào thực tế, giúp sinh viên có cái nhìn thiết thực nhất về ngành.
  • Có kì thực tập và được nhận lương dành cho sinh viên khi theo học tại QTHC.

2. Học phí các chuyên ngành

Cơ sở Adelaide: Cơ sở Sydney: Cơ sở Adelaide: Cơ sở Sydney: 
C3 Cookery:
? Total duration: 1 Year
? Work placement:
? Application Fee: $150
? Materials fee: $850
? Semester 1: $7,600
? Semester 2: $7,600
? Total (Tuition): $15,200
? Total (Tuition + Materials): $16,050
? Total (Tuition + Materials + Application): 16,200
C3 Cookery:
?Total duration: 1 Year
? Work placement:
? Application Fee: $150
? Materials fee: $850
? Semester 1: $7,300
? Semester 2: $7,300
? Total (Tuition): $14,600
? Total (Tuition + Materials): $15,450
? Total(Tuition + Materials + Application): $15,600
C4 Cookery (2-in-1 packaged, includes C3):
? Total duration: 1,5 Years
? Work placement: 6 Months
? Application Fee: $150
? Materials fee: $850
? Semester 1: $7,600
? Semester 2: $7,600
? Semester 3: $5,700
? Total (Tuition): $20,900
? Total (Tuition+ Materials): $21,750
? Total (Tuition +Materials+ Application): $21,900
C4 Cookery (2-in-1 packaged, includes C3):
?Total duration: 1,5 Years
?Work placement: 6 Months
?Application Fee: $150
?Materials fee: $850
?Semester 1: $7,300
?Semester 2: $7,300
?Semester 3: $5,100
?Total (Tuition): $19,700
?Total (Tuition + Materials): $20,550
?Total ( Tuition + Materials+ Application): $20,700
Cơ sở Adelaide Cơ sở Sydney Cơ sở Adelaide Cơ sở Sydney
DIP Cookery (3-in-1 packaged, includes C3 and C4):
?Total duration: 2 Years
?Work placement: 6 Months
?Application Fee: $150
?Materials fee: $850
?Semester 1: $7,600
?Semester 2: $7,600
?Semester 3: $5,700
?Semester 4: $7,600
?Total (Tuition): $28,500
?Total (Tuition + Materials): $29,350. 
DIP Cookery (3-in-1 packaged, includes C3 and C4):
?Total duration: 2 Years
?Work placement: 6 Months
?Application Fee: $150
?Materials fee: $850
?Semester 1: $7,300
?Semester 2: $7,300
?Semester 3: $5,100
?Semester 4: $7,300
?Total (Tuition): $27,000
?Total (Tuition + Materials): $27,850
AD DIP Cookery (4-in-1 packaged, includes C3, C4 and DIP):
?Total duration: 2,5 Years
? Work placement: 6 Months
? Application Fee: $150
?Materials fee: $850
?Semester 1: $7,600
?Semester 2: $7,600
?Semester 3: $5,700
?Semester 4: $7,600
?Semester 5: $3,000
?Total (Tuition): $31,500
?Total (Tuition + Materials): $32,350
AD DIP Cookery (4-in-1 packaged, includes C3, C4 and DIP):
?Total duration: 2,5 Years
?Work placement: 6 Months
?Application Fee: $150
?Materials fee: $850
?Semester 1: $7,300
?Semester 2: $7,300
?Semester 3: $5,100
?Semester 4: $7,300
?Semester 5: $3,00
?Total (Tuition): $30,000
?Total (Tuition + Materials): $30,850
Cơ sở Adelaide Cơ sở Sydney Cơ sở Adelaide Cơ sở Sydney
DIP Hotel & Restaurant Operations:
?Total duration: 1,5 Years
?Work placement: 6 Months
?Application Fee: $150 
?Materials fee: $440
?Semester 1: $4,900
?Semester 2: $4,900
?Semester 3: $3,900
?Total (Tuition): $13,700
?Total (Tuition + Materials): $14,140
?Total (Tuition + Materials+ Application): $7,290
DIP Hotel & Restaurant Operations:
?Total duration: 1,5
?Work placement: 6 Months
?Application Fee: $150
?Materials fee: $440
?Semester 1: $4,650
?Semester 2: $4,650
?Semester 3:$3,800
?Total (Tuition): $13,100
?Total (Tuition + Materials): $13,540
?Total (Tuition + Materials + Application): $13,690
DIP Leadership & Management:
? Total duration: 1 Year   
?  Work placement:
?  Application Fee: $150
?  Materials fee:  $440
?  Semester 1: $3,350
? Semester 2: $3,350$
? Total (Tuition): $6,700
? Total (Tuition + Materials): $7,140
? Total (Tuition +Materials+ Application): $7,290
DIP Leadership & Management:
?Total duration: 1 Year
?Work placement:
?Application Fee: $150
?Materials fee: $440
?Semester 1: $2,800
?Semester 2: $2,800
?Total (Tuition): $5,600
?Total (Tuition + Materials): $6,040
?Total (Tuition + Materials+ Application): $6,190

3. Yêu cầu đầu vào

  • IELTS 5.5.
  • Hoàn thành năm học 12.

Để cập nhật các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhất!

CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION

21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: www.duhocvietlink.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/VietLinkEducation/

Điện thoại: 0236 3990088

Hotline: 0919.798.809

Email: thuongnt@vietlinkedu.vn