NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH BANG SASKATCHEWAN, CANADA

Ước tính có khoảng 98.700 cơ hội việc làm được dự báo cho Saskatchewan từ năm 2018 đến năm 2022. Phần lớn cơ hội việc làm khoảng 74.700 (76%) được dự kiến thay thế công nhân nghỉ hưu (gọi là thay thế nhu cầu). Và 24.000 cơ hội việc làm còn lại (24%) là do sự phát triển hoạt động kinh tế dự kiến trong tỉnh bang (gọi là nhu cầu mở rộng).

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về Saskatchewan dự báo cơ hội việc làm theo nhóm nghề nghiệp và bởi trình độ học vấn / kỹ năng. Con số dự báo phản ánh hiện tại và dự đoán điều kiện kinh tế và dễ bị ảnh hưởng
không chắc chắn thị trường

1.  Nhu cầu lao động theo trình độ học vấn

Những yêu cầu về nghề nghiệp bao gồm trình độ học vấn, kỹ năng và đào tạo để đáp ứng các yêu cầu thực hiện những nhiệm vụ chính của công việc. 

Dự báo về nhu cầu nghề nghiệp tỉnh bang Saskatchewan phụ thuộc vào cả lao động có tay nghề cao và tay nghề thấp.

62% cơ hội việc làm tại Saskatchewan 5 năm tới  trong  là dành cho các ngành nghề có kỹ năng cao hơn đòi hỏi chuyên môn quản lý, bằng đại học, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ sau trung học hoặc đào tạo học nghề.

Ngoài ra còn có cơ hội trong các ngành nghề có tay nghề thấp, vì 38% cơ hội việc làm yêu cầu hoàn thành bậc trung học, (hoặc đào tạo đặc thù), hoặc đào tạo tại chỗ với mức độ thấp hơn hoàn thành trường trung học. 

Số lượng cơ hội việc làm lớn nhất dự kiến cho các ngành nghề yêu cầu hoàn thành bậc trung học (28.600 cơ hội việc làm) hoặc bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ sau sinh thái, hoặc đào tạo học nghề (27.900 cơ hội việc làm).

Nhu cầu thay thế ảnh hưởng đến nghề nghiệp của tất cả các cấp độ giáo dục và kỹ năng, nhưng phổ biến hơn ở các cơ hội việc làm có kỹ năng cao hơn, chiếm 88% cơ hội việc làm liên quan đến quản lý và 80% cơ hội việc làm yêu cầu bằng cấp hoặc chứng chỉ sau trung học, hoặc học nghề đào tạo. Trong số năm cấp độ kỹ năng, nhu cầu mở rộng đóng vai trò lớn hơn trong các công việc đòi hỏi bằng đại học hoặc có trình độ thấp hơn. Xem hình để tìm các cơ hội việc làm trong tương lai do nhu cầu mở rộng và nhu cầu thay thế cho từng cấp độ giáo dục hoặc kỹ năng.

2. Cơ hội nghiệp theo nhóm nghề nghiệp 

Cơ hội việc làm theo nhóm nghề nghiệp và trình độ học vấn,các công việc liên quan đến quản lý chiếm 19% tổng số cơ hội việc làm, đây là những công việc có kỹ năng cao hơn, có trách nhiệm cao, trách nhiệm giải quyết và chuyên môn cao hơn. Một phần đáng kể của các cơ hội việc làm này là dành cho các vị trí quản lý cấp cao, nhưng hầu hết là các cơ hội việc làm quản lý cấp trung được trải rộng trên các nhóm nghề nghiệp khác nhau.

Trong nhóm tài nguyên và nông nghiệp, nghề quản lý chiếm gần ba phần tư cơ hội việc làm, phần lớn là do các nhà quản lý trong nông nghiệp (chủ yếu là nông dân), những người có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đáng kể. Nghề quản lý cấp trung cũng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ hội việc làm trong nhóm bán hàng và dịch vụ và nhóm sản xuất và tiện ích, lần lượt là 19% và 18%. Xem bảng dưới để biết số lượng công việc trong tương lai mở theo nhóm nghề nghiệp và trình độ kỹ năng.

Số lượng cơ hội việc làm đối với công việc tay nghề cao nhiều hơn so với các công việc tay nghề thấp tại tỉnh bang. 

Trong thực tế, tất cả các ngành nghề được phân loại trong nhóm khoa học tự nhiên và ứng dụng và nhóm nghệ thuật, văn hóa, giải trí và thể thao đều có tay nghề cao. Các công việc có tay nghề cao chiếm tỷ lệ lớn hơn trong các cơ hội việc làm trong các nhóm nghề nghiệp như nghệ thuật, văn hóa, giải trí và thể thao (100%), giáo dục, luật pháp và các dịch vụ xã hội, cộng đồng và chính phủ (78%), tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp (78 %), y tế (71%) và kinh doanh, tài chính và quản trị (64%).
Tuy nhiên, vẫn có nhu cầu về các công việc có tay nghề thấp hơn, nhiều hơn trong các nhóm nghề nghiệp như sản xuất và tiện ích; bán hàng và dịch vụ; và giao dịch, vận chuyển và vận hành thiết bị. Xem  hình dưới để biết tỷ lệ cơ hội việc làm có tay nghề cao và kỹ năng thấp hơn cho mỗi nhóm nghề nghiệp.

3. Cơ hội nghề nghiệp theo định hướng mở rộng và thay thế

Cơ hội việc làm trong tương lai có thể phụ thuộc nhiều hơn bởi nhu cầu mở rộng hoặc nhu cầu thay thế. Bảng dưới cho thấy 15 nghề nghiệp hàng đầu có số lượng cơ hội việc làm cao nhất do nhu cầu mở rộng (cột A) và 15 nghề nghiệp thay thế hàng đầu (cột B) trong giai đoạn dự báo(2018 -2020).

Các tài xế xe tải vận tải có số lượng cơ hội việc làm mở rộng nhất và các nhà quản lý trong nông nghiệp (chủ yếu là nông dân) có số lượng cơ hội việc làm theo định hướng thay thế cao nhất. 

4. Cơ hội việc làm 2018 – 2020 

Dưới đây là bảng dự báo cơ hội nghề nghiệp trong 5 năm 2018- 2020 tại tỉnh bang Saskatchewan. 

Theo như dự đoán thì nhóm nghề nghiệp về Bán hàng và dịch vụ có nhu cầu về cơ hội nghề nghiệp 5 năm tới cao nhất tại tỉnh bang Saskatchewan. Tiếp theo là các ngành về Bussiness, Finance, Trades, Transport, Equipment operator…

Để cập nhật các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ

Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhất!

CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION

21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3990088

Hotline: 0919.798.809

Email: thuongnt@vietlinkedu.vn