LÊN KẾ HOẠCH ĐỂ TỐI ĐA ĐIỂM XÉT ĐỊNH CƯ ÚC

Theo quy định mới nhất của bộ di trú Úc vào năm 2018, bạn sẽ cần ít nhất 65 điểm để có thể nộp Express of Interest Statement (EOI) và đăng kí xin cấp visa định cư diện tay nghề (bao gồm các subclass 189, 190 và 489).

Bảng tính điểm là một công cụ để giúp bộ di trú Úc chọn lọc những công dân ngoại quốc có thể mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước. Mục đích của việc tính điểm là để quá trình lựa chọn minh bạch và khách quan hơn, qua đó thấy được điểm thưởng dành cho các kỹ năng và các đóng góp tại Úc là rất quan trọng. Do đó bảng điểm này sẽ giúp loại bỏ những cá nhân không xứng đáng và tập trung vào công nhận những kĩ năng và đóng góp tích cực khác, bao gồm:

 • Trình độ tiếng Anh cao hơn
 • Trình độ tay nghề cao hơn
 • Trình độ học vấn cao đạt được tại Úc và nước ngoài
 • Độ tuổi lao động tốt nhất

Điểm sẽ không được tính theo một ngành nghề cụ thể, mặc dù tất cả những người nộp đơn xin Visa định cư đều phải đăng kí theo một ngành nghề có trong MLTSSL và STSOL cùng với tất cả những kĩ năng đi kèm theo ngành nghề đó.

Bảng tính điểm tay nghề Úc tổng hợp

Nhóm điểm

Mô tả

Điểm số

Độ tuổi 18 – 24 25
25 – 32 30
33 – 39 25
40 – 44 15
Khả năng Anh ngữ IELTS 6.0 cho từng kỹ năng 0
IELTS 7.0 cho từng kỹ năng 10
IELTS 8.0 cho từng kỹ năng 20
Kinh nghiệm làm việc tại Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan (trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn) Ít hơn 1 năm kinh nghiệm 0
1  – 2 năm kinh nghiệm 5
3 – 4  năm kinh nghiệm 10
5 – 7 năm kinh nghiệm 15
8 -10 năm kinh nghiệm 20
Kinh nghiệm làm việc ngoài nước Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan (trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn) Ít hơn 3 năm kinh nghiệm 0
3 – 4 năm kinh nghiệm 5
5 – 7  năm kinh nghiệm 10
8 – 10 năm 15
Bằng cấp (được cấp tại Úc hoặc tại tổ chức nước ngoài được công nhận) Giải thưởng hoặc bằng cấp/chứng chỉ được công nhận bởi Cơ quan đánh giá tay nghề Úc 10
Bằng nghề hoặc các loại bằng cao đẳng, chứng chỉ tại Úc 10
Bằng cử nhân và Thạc sỹ 15
Tiến sỹ 20
Đáp ứng yêu cầu học tập Úc Có ít nhất 1 bằng/chứng chỉ từ tổ chức giáo dục Úc đạt yêu cầu 5
Bằng cấp đặc biệt Bằng Thạc sỹ nghiên cứu hoặc bằng Tiến sỹ bởi tổ chức giáo dục Úc mà có ít nhất 2 năm học thuật trong lĩnh vực có liên quan 5
Ngôn ngữ cộng đồng   5
Vợ/chồng cùng ngành nghề   5
Hoàn thành chương trình hướng nghiệp   5
Bảo lãnh của chính phủ tiểu bang (dành cho visa 190)   5
Bảo lãnh của gia đình hoặc chính phủ tiểu bang để sinh sống tại vùng ít dân(dành cho visa 489)   10
Học tập tại vùng ít dân   5

1. Độ tuổi

Điểm dành cho độ tuổi sẽ được quyết định dựa trên tuổi của người nộp đơn tính đến ngày đăng kí. Nếu người đăng kí nằm trong độ tuổi từ 45-49, họ vẫn có thể nộp đơn xin visa, nhưng sẽ không được tính điểm cho mục độ tuổi:

Tuổi Điểm
18-24 25
25-32 30
33-39 25
40-44 15
45-49 0

 

2. Trình độ tiếng Anh

Đối với tất cả những người đăng kí Visa định cư, trình độ tiếng Anh tối thiểu cần phải đạt được là Competent English (tương đương với ít nhất 6 điểm IELTS tất cả các kĩ năng) hoặc những bằng tiếng Anh khác được công nhận bởi chính phủ. Mặc dù điểm dành cho người có trình độ mức Competent English là 0, nhưng họ vẫn có thể đăng kí nộp đơn xin Visa nếu có đủ những điều kiện khác.

 

Điểm dành cho các trình độ tiếng Anh được tính như sau:

Trình độ tiếng Anh Điểm
Competent English – IELTS 6.0 tất cả các kĩ năng 0
Proficient English – IELTS 7.0 tất cả các kĩ năng 10
Superior English – IELTS 8.0 tất cả các kĩ năng 20

3) Kinh nghiệm làm việc tại Úc và nước ngoài

Điểm sẽ được cộng cho những nhân công có ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề được định cư, kể cả trong Úc và ngoài Úc.

Để có điểm cộng trong mục này, kinh nghiệm mà người nộp đơn có phải là kinh nghiệm trong nghề, hoặc có liên quan chặt chẽ đến nghề đăng kí. Người nộp đơn có thể có điểm cho cả kinh nghiệm làm việc tại Úc cũng như các nước khác.

Người nộp đơn sẽ được cộng điểm dựa trên kinh nghiệm làm việc trong quá khứ trong vòng 10 năm trở lại như sau:

 • Làm việc tại nước ngoài

Số năm kinh nghiệm Điểm
Dưới 3 năm  0
3 – 4 năm 5
5  –  7 năm 10
8 – 10 năm 15
 • Làm việc tại nước Úc

Số năm kinh nghiệm Điểm
Dưới 1 năm 0
1 – 2 năm 5
3 – 4 năm 10
5- 7  năm 15
8 – 10  năm  20

4. Trình độ học vấn

Điểm cộng sẽ được tính theo trình độ cấp học cao nhất mà người đăng kí đặt được. Ví dụ: Nếu người nộp đơn đã hoàn thành khoá học Đại Học và khoá học Tiến Sĩ, họ sẽ chỉ được cộng điểm dựa trên bằng Tiến Sĩ của họ. Số điểm được cộng tương ứng với trình độ học vấn được tính như sau:

Bằng cấp (Được cấp tại Úc hoặc các tổ chức nước ngoài được công nhận) Điểm
Bằng nghề hoặc các loại bằng cao đẳng, chứng chỉ tại Úc 10
Bằng Cử nhân và Thạc sỹ (tín chỉ) 15
Bằng Tiến sỹ (Doctorate) 20

Để được cộng điểm dựa trên bằng được cấp bởi các tổ chức nước ngoài, nhưng bằng này phải được chưng minh trình độ bằng với trình độ bằng được cấp tại Úc.

5. Bằng cấp đặc biệt

Mô tả Điểm
Bằng cấp đặc biệt 5

Cá nhân có thể được cộng điểm nếu có bằng cấp đặc biệt như sau:

 • Có bằng Thạc Sĩ nghiên cứu hoặc bằng Tiến Sĩ nghiên cứu (Doctoral hay PhD)
 • Bằng cấp đặc biệt thuộc các ngành sau: Science, Technology, Engineering and mathematics (STEM), Information and communication technology (ICT).

6. Đáp ứng yêu cầu học tập tại Úc

Để được cộng điểm cho 1 bằng được cấp tại Úc, người đăng kí phải chứng minh được rằng bằng cấp đó được nhận sau một quá trình học tập tại Úc trong vòng ít nhất 2 năm học (tương đương với 92 tuần đã được đăng kí trên Commonwealth Register of Institutions and Course for Overseas Students). 2 khoá học có thể được cộng gộp để đủ tiêu chuẩn 2 năm, bao gồm tất cả khoá Đại Học, Cao Đẳng và Học Nghề.

Mô tả Điểm
Ít nhất 2 năm học toàn thời gian 5

7. Học tập tại vùng ít dân

5 điểm cũng sẽ được cộng cho những người đã sống và hoàn thành khoá học tại những vùng ít dân tại Úc. Các bằng chứng như giấy tờ thuê nhà, hoá đơn tiền điện nước, học bạ và thư mời nhập học… cũng sẽ được yêu cầu cung cấp để chứng mình rằng người đăng kí đã từng học tập tại một vùng ít dân.

Mô tả Điểm
Hoàn thành yêu cầu học tập tại Úc ở một vùng ít dân 5

Danh sách Postcode các vùng học tập ít dân 

Các vùng thiểu số Postcodes
New South Wales (trừ Sydney, Newcastle, Central Coast và Wollongong) 2311 đến 2312
2328 đến 2411
2420 đến 2490
2536 đến 2551
2575 đến 2594
2618 đến 2739
2787 đến 2898
Lãnh thổ phía Bắc Tất cả các Postcode thuộc vùng phía Bắc
Queensland (trừ khu vực thành phố Brisbane và Gold Coast) 4124 đến 4125
4133
4211
4270 đến 4272
4275
4280
4285
4287
4307 đến 4499
4515
4517 đến 4519
4522
Phía Nam Úc Tất cả postcode thuộc vùng phía Nam Úc
Tasmania Tất cả postcode thuộc Tasmania
Victoria (trừ khu vực thành phố Melbourne) 3211 đến 3334
3340 đến 3424
3430 đến 3649
3658 đến 3749
3753, 3756, 3758, 3762, 3764
3778 đến 3781
3783, 3797, 3799
3810 đến 3909
3921 đến 3925
3945 đến 3974
3979
3981 đến 3996
Phía Tây Úc (Trừ Perth và các vùng xung quanh) 6041 đến 6044
6083 đến 6084
6121 đến 6126
6200 đến 6799

8. Hoàn thành chương trình năm hướng nghiệp (Professional Year)

Người đăng kí sẽ được cộng thêm điểm nếu hoàn thành khoá chương trình năm hướng nghiệp trong vòng 4 năm kể từ ngày họ được mời đăng kí Visa định cư. Chương trình này phải kéo dài ít nhất 12 tháng.

Mô tả Điểm
Professional Year 5
9. Điểm dành cho dịch thuật gia

Điểm sẽ được cộng cho những cá nhân được công nhận là nhà dịch thuật chuyên nghiệp bởi tổ chức National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI).

Mô tả Điểm
Dịch thuật gia 5
10. Điểm vợ/chồng hoặc bạn trai/bạn gái cùng ngành nghề (Partner Skills)

Điều kiện để được cộng điểm Partner Skills:

 • Học cùng ngành
 • Partner đã có đủ Skill Assessment
 • Phải có giấy chứng minh là partner (Marriage Certificate hoặc Civil Partnership Certificate)
 • Có ít nhất là bằng tiếng Anh cấp Competent English trở lên
 • Dưới 50 tuổi
Mô tả Điểm
Partner Skills 5

11. Bảo lãnh bởi chính phủ tiểu bang (dành cho visa 190)

Mô tả Điểm
Bảo lãnh bởi chính phủ tiểu bang (dành cho visa 190 5

12. Bảo lãnh của gia đình hoặc chính phủ tiểu bang để sinh sống tại vùng ít dân (dành cho visa 489)

Mô tả Điểm
Bảo lãnh của gia đình hoặc chính phủ tiểu bang để sinh sống tại vùng ít dân(dành cho visa 489) 10

 

Để cập nhập các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhât!

 CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION

21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3990088

Hotline: 0919.798.809

Email: thuongnt@vietlinkedu.vn

  Liên hệ Vietlink Education ngay để được tư vấn nhanh nhất:

Công ty TNHH MTV Tư vấn du học Vietlink Education

Đà Nẵng: 48 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 3990088 Hồ Chí Minh: Lầu 4, 159 Phan Xích Long, p.7,Tp.HCM Điện thoại: 08 62 920 270, 08 62 920 275. Hotline: 0919 79 88 09 (Ms Anna) Email: info@vietlinkedu.vn Website: http://duhocvietlink.edu.vn


THỜI ĐIỂM VÀNG SĂN HỌC BỔNG DU HỌC ÚC – DỄ DÀNG HƠN BAO GIỜ HẾT

Chính sách Visa du học Úc đang rộng mở hơn bao giờ hết vì Việt Nam đã chính thức từ Level 2 đồng nghĩa với hoàng loạt sự ưu ái dành cho du học sinh Việt Nam từ chính phủ Úc.

Đây chính là thời khắc VÀNG cho học sinh Việt Nam xây dựng ước mơ tại xử sở chuột túi – NGAY BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ

 
 1. Swinburne University of Technology

Đại học Công nghệ Swinburne:

 • Là trường Đại học tốt nhất Melbourne về chất lượng giảng dạy, các kỹ năng chung và chương trình đào tạo Thạc sĩ (Theo Good University Guide 2008).
 • 3 năm liền đứng trong top 10 trường Đại học hàng đầu Úc về chất lượng giảng dạy và học tập
 • Top 3 trường Đại học đứng đầu về chất lượng nghiên cứu ở Melbourne
 • Top 3% các trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu thế giới, theo nhiều danh sách xếp hạng học thuật trên thế giới
 • Hạng 5 sao về tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường, cơ sở vật chất và tính quốc tế.

Chương trình học bổng dành cho du học sinh:

 • International Excellent Pathway: Học bổng 2,500 AUD/ năm trong tối đa 2 năm. Dành cho lộ trình học [foundation year + UniLink diploma + bachelor degree].
 • International Excellent Undergraduate: Học bổng 10% – 25% học phí/năm, tối đa 4 năm, tổng giá trị lên đến 38,000 AUD/ Bachelor.
 • International Excellent Postgraduate: Học bổng 10% – 25% học phí mỗi năm, tổng giá trị lên đến 19,000 AUD cho Master degree (2 năm). Áp dụng cho hầu hết các chương trình Master.
 1. James Cook University (Brisbane):

Giá trị học bổng:

Undergraduate (Dip. + Bach.): 21,300 AUD

Undergraduate (only Bach.): 16,800 AUD

Postgraduate: 11,000 AUD

Condition:

GPA >7.0

IELTS: at least 5.0 (no band under 4.5)

Additional scholarship:

IELTS 6.5:  2,000 AUD

IELTS 7.0: 2,500 AUD

IELTS 7.5: 3,000 AUD

 1. Deakin University (Melbourne)

Đại học Deakin được thành lập vào những năm 1970 và có các cơ sở tại Geelong, Melbourne, và Warrnambool, Victoria. Deakin được đánh giá cao tại Úc nhờ môi trường học tập thân thiện, vị trí thuận lợi, cơ sở vật chất hiện đại và đa dạng khóa học.

Đại học Deakin nằm trong top 3% đại học hàng đầu thế giới theo đánh giá của QS World University Rankings, THE và Shanghai Jiao Tong. Ngoài ra, trường đứng đầu bang Victoria về mức độ hài long của sinh viên (theo khảo sát sinh viên tốt nghiệp Australia) và đứng thứ 59 trên thế giới trong xếp hạng “100 trường dưới 50 năm” của THE 2014.

Deakin International Scholarship:

Học bổng lên đến đến 25% học phí cho học sinh có học lực khá giỏi (xét theo từng trường hợp).

 1. Latrobe University (Sydney)

Thành lập năm 1964 và tọa lạc tại bang Victoria, La Trobe có nhiều cơ sở đào tạo trong đó La Trobe Melbourne là cơ sở chính. La Trobe cung cấp các chương trình dự bị đại học, đại học, sau đại học, khóa học nghiên cứu và cả khóa học ngắn hạn. Khi đến với La Trobe, sinh viên có nhiều sự lựa chọn với 26 chuyên ngành nhỏ và các chuyên ngành chính như: truyền thông và nghệ thuật, kinh doanh và kinh tế, giáo dục, khoa học sức khỏe, kĩ thuật và công nghệ thông tin, khoa học và tâm lý học, luật.

Giá trị học bổng: lên đến 25% học phí (Foundation/ Diploma/ Bachelor/ Master)

Điều kiện:

Học sinh từ lớp 12 trở lên

Áp dụng cho học phí năm đầu tiên

IELTS ít nhất 5.0 (no band under 4.5)

GPA:

7.5 => 15%

8.0 => 20%

8.5 => 25%

 1. UTS Insearch (Sydney)

UTS Insearch là một cơ sở đào tạo đại học liên thông đến Đại học Công nghệ Sydney (UTS) – là một trong những trường đại học hàng đầu tại Úc với phương pháp giảng dạy đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trường Đại học UTS. Trường đào tạo các chuyên ngành kinh doanh, khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin, tiếng Anh, thiết kế… Hằng năm, có khoảng 3.500 sinh viên đến từ 50 quốc gia khác nhau học tập tại trường.

Chương trình học bổng:

Future Leaders Scholarship lên đến 5,000 AUD

Học bổng semester 2 tại UTS Insearch 3,000 AUD

Tham dự khóa đào tạo Future Leadership tại University of Technology Sydney trị giá 2,000 AUD

 1. University of Adelaide (Adelaide)

Đại học Adelaide là thành viên của Nhóm 8 Đại học, trường là một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu nước Úc và liên tục được xếp trong Top 1% các đại học thế giới.

Chương trình học bổng:

Học bổng lên đến 25% học phí cho học sinh có học lực khá giỏi (xét theo từng trường hợp).

Không áp dụng cho các ngành học sau: Bachelor of Medicine/Bachelor of Surgery (MBBS), Bachelor of Dental Surgery (BDS),   Bachelor of Oral Health and Bachelor of Science (Veterinary Bioscience).

Để cập nhập các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhât!

 CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION

21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3990088

Hotline: 0919.798.809

Email: thuongnt@vietlinkedu.vn

  Liên hệ Vietlink Education ngay để được tư vấn nhanh nhất:

Công ty TNHH MTV Tư vấn du học Vietlink Education

Đà Nẵng: 48 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 3990088 Hồ Chí Minh: Lầu 4, 159 Phan Xích Long, p.7,Tp.HCM Điện thoại: 08 62 920 270, 08 62 920 275. Hotline: 0919 79 88 09 (Ms Anna) Email: info@vietlinkedu.vn Website: http://duhocvietlink.edu.vn


BẠN ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA HỘI THẢO DU HỌC MỸ, CANADA, ÚC CỦA VIETLINK

Du học không chỉ là chuyện của du học sinh mà còn là chuyện của những thành viên khác trong gia đình. Hành trình du học bắt đầu từ những ước mơ, những dự định và định hướng sẽ học ở quốc gia nào, chuyên ngành gì học xong thì bạn sẽ làm gì đến tìm kiếm cách thức chuẩn bị giấy tờ, xin thư nhập học, làm hồ sơ phỏng vấn visa du học. Đây là một quá trình lâu dài mà học sinh và gia đình cần chuẩn bị cả vật chất lẫn tinh thần. 

Trong quá trình chuẩn bị du học, điều kiện đầu tiên và kiên quyết chính là phải có đầy đủ thông tin cần thiết và thông tin đó phải thực sự chính xác và hữu ích. Thay vì nhọc nhằn tìm kiếm thông tin trên các phương tiện truyền thông, các trang web chính thức của trường, sao bạn không đến dự Hội thảo du học Mỹ , Canada, Úc – cơ hội việc làm & định cư cao để được :

+ Nghe chia sẻ về cơ hội du học tại Mỹ, Canada, Úc khi chưa có IELTS và cơ hội việc làm, định cư lâu dài. 

+ Nhận thông tin về yêu cầu đầu vào và số lượng tuyển sinh kỳ nhập học năm 2019 của hơn 100 trường Đại học, Cao đẳng tại Mỹ, Canada, Úc. 

+ Gặp đại diện trường : Tư vấn trực tiếp, nhận brochure về ngành và học phí

+ Tư vấn lộ trình : Phù hợp với chính sách và cách chuẩn hồ sơ để đạt tỉ lệ visa ở mức cao nhất

+ Phỏng vấn trực tiếp học bổng lên đến 30% đi du học các nước USA, Canada, Australia,

Ưu đãi khi tham gia hội thảo

 + Tặng phí ghi danh 360 usd khi đăng ký du học Mỹ và Canada

+ Bốc thăm trúng thưởng những phần quà hấp dẫn sau: Voucher xem phim CGV, Voucher trà sữa Gong Cha, Bình nước, sổ notebook sành điệu.

+ Miễn phí dịch vụ TƯ VẤN chọn ngành, chọn trường phù hợp với điều kiện Học sinh.

+ Tặng khóa luyện PHỎNG VẤN VISA trị giá 5.000.000 Vnđ

+ Tặng phí DỊCH THUẬT + CHUYỂN PHÁT NHANH trị giá 4.500.000 Vnđ

+ Hỗ trợ làm visa thăm thân cho phụ huynh học sinh miễn phí.

+ Hướng dẫn các thủ tục hồ sơ tài chính.

+ Hướng dẫn hồ sơ học tập , xin thư mời nhập học.

+ Tặng bộ quà tặng cho học sinh có visa du học.

Đăng ký tham gia ngay TẠI ĐÂY

Tìm hiểu các điểm chính trong chương trình du học các nước 

1.        Du học Canada 2018

Sự thay đổi lớn nhất trong chương trình Du học Canada 2018 là điều kiện tiếng anh của chương trình visa du học không chứng minh tài chính ( hiện tại được gọi là Visa Study Direct Stream – SDS ) nâng mức yêu cầu IELTS từ 5.0 lên 6.0 ( không kỹ năng nào dưới 6.0), chấp thuận bằng tiếng Pháp, mở rộng danh sách các trường tham gia ở hầu hết các tỉnh bang của Canada và áp dụng cho du học sinh 4 nước : Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines. Chương trình được kỳ vọng sẽ sớm tiếp tục mở rộng cho Kenya và Senegal.

Xu hướng du học Canada 2018 sẽ là bắt đầu chọn học ở các tỉnh bang vừa và nhỏ ở Canada, vì cơ hội làm việc và định cư sau du học cao hơn nhờ vào chính sách ưu đãi của những tỉnh bang vừa và nhỏ dành cho sinh viên quốc tế và người nhập cư. 

2.        Du học Úc 2018 

Là một quốc gia có hàng trăm trường Đại học có mặt trong danh sách top đầu trên thế giới. Úc vẫn là lựa chọn ưu tiên của các bạn sinh viên yêu thích nhịp sống bình yên và nhẹ nhàng nơi đây. Ngoài ra, chương trình xét duyệt visa SSVF (Simplified Student Visa Framework) được triển khai từ tháng 6.2017 thay thế visa SVP và nới lỏng một số yêu cầu cũng như điều kiện du học Úc, tạo điều kiện thuận lợi cho  sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Việt Nam  nói riêng. Chương trình SSVF có các điểm chính như sau :

+ Có thể apply hồ sơ với điều kiện IELTS chỉ từ 4.5 trở lên.

+ Quy trình xin visa được rút ngắn thời gian xuống còn từ 2 – 4 tuần.

SSVF áp dụng :

§  Với các nhóm trường có mức đánh giá 1 : không phải nội hồ sơ tài chính và cung cấp các chứng chỉ tiếng Anh

§  Với các nhóm trường có mức đánh giá 2 : yêu cầu nộp hồ sơ tài chính và cung cấp các chứng chỉ tiếng Anh. 

Du học Úc năm 2018,  Ngành Nhà hàng – Khách sạn và Công nghệ – Kỹ thuật  được đánh giá là nhóm ngành thu hút sinh viên quốc tế vì nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành này cao. Và đây là 2 nhóm ngành có cơ hội tìm kiếm học bổng du học cao hơn những ngành khác với giá trị học bổng từ 20% – 50%  cho các học sinh đạt yêu cầu .

4.        Du học Mỹ 2018

Giấc mơ Mỹ vẫn là niềm ao ước của rất nhiều bạn học sinh sinh viên vì môi trường học tập và sinh hoạt đa văn hóa , thứ hạng về chất lượng của các trường Đại học luôn nằm trong top đầu thế giới với những chương trình học từ bậc Trung học đến các chương trình Sau đại học.

Trong năm 2018, mặc dù có nhiều thông tin về việc xin Visa Mỹ bắt đầu khó và siết hơn so với những năm trước.  Nhưng thực tế , những hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ về lộ trình học và tài chính vẫn được đảm bảo có tỉ lệ visa thành công. 

Tất cả các thông tin khi khai báo với Lãnh sự đều phải chính xác và trung thực : từ bảng điểm các năm học, học bạ, lý lịch – thành tích cá nhân, đến tài chính gia đình và các yếu tố liên quan. Đặc biệt là thông tin về người thân ở Mỹ vì đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc học sinh có được cấp visa hay không. 

Chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ không hề khó, chỉ cần xây dựng lộ trình học tập tại Mỹ phù hợp và biết cách chuẩn bị từ đủ đến dư các yêu cầu của hồ sơ về giấy tờ. 

Để cập nhập các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhât!

        CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION

21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3990088

Hotline: 0919.798.809

Email: thuongnt@vietlinkedu.vn

  Liên hệ Vietlink Education ngay để được tư vấn nhanh nhất:

Công ty TNHH MTV Tư vấn du học Vietlink Education

Đà Nẵng: 48 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 3990088 Hồ Chí Minh: Lầu 4, 159 Phan Xích Long, p.7,Tp.HCM Điện thoại: 08 62 920 270, 08 62 920 275. Hotline: 0919 79 88 09 (Ms Anna) Email: info@vietlinkedu.vn Website: http://duhocvietlink.edu.vn


HỘI THẢO- CƠ HỘI ĐỊNH CƯ DIỆN DU HỌC TẠI MỸ, CANADA, ÚC.

 

Để cập nhập các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhât!

        CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION

21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3990088

Hotline: 0919.798.809

Email: thuongnt@vietlinkedu.vn

  Liên hệ Vietlink Education ngay để được tư vấn nhanh nhất:

Công ty TNHH MTV Tư vấn du học Vietlink Education

Đà Nẵng: 48 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 3990088 Hồ Chí Minh: Lầu 4, 159 Phan Xích Long, p.7,Tp.HCM Điện thoại: 08 62 920 270, 08 62 920 275. Hotline: 0919 79 88 09 (Ms Anna) Email: info@vietlinkedu.vn Website: http://duhocvietlink.edu.vn


HỘI THẢO DU HỌC ÚC – LỘ TRÌNH ĐỊNH CƯ NHANH NHẤT

Nếu bạn đang ở trong những tình huống sau: 

 • Bạn muốn tìm kiếm một suất học bổng du học cao vì đủ tiền đi du học vì học phí và chi phí sinh hoạt cao
 • Bạn muốn tìm hiểu về chính sách du học ƯU TIÊN không chứng minh tài chính của Úc.
 • Bạn muốn du học sớm nhưng chưa đủ tiếng Anh để nộp hồ sơ.
 • Có tiền nhưng lại không chứng minh được nguồn gốc tài chính theo yêu cầu.
 • Có hộ khẩu/ thường trú ở những tỉnh thành phố rủi ro cao và nhiều trường không nhận hồ sơ.
 • Quá trình học và làm việc không liên tục (gap years) bạn không biết thế nào để giải trình.
 • Bạn muốn tìm hiểu về các chuyên ngành và tỉnh bang nằm trong diện ưu tiên Định cư sau tốt nghiệp tại Canada và Úc.

Bạn hãy đăng ký tham gia ngay chuỗi hội thảo DU HỌC ÚC : LỘ TRÌNH ĐỊNH CƯ NHANH NHẤT diễn ra tại 3 tỉnh, thành phố miền Trung bao gồm : Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế trong 3 ngày 24, 25 ,26/08/2018. 

Link đăng ký tại đây

 1. Tham gia hội thảo bạn được gì? 

Tại buổi hội thảo bạn sẽ được chia sẻ tất tần tật về những thông tin mà bạn cần biết về du học cũng như định cư tại Úc bao gồm: 

 • Thông tin về học bổng, học phí và NHỮNG TIPS TIẾT KIỆM CHI PHÍ khi đi du học tại Úc. 
 • Cách để hòa nhập với cộng đồng, văn hóa và sinh viên quốc tế, một kỹ năng vô cùng quan trọng khiến cuộc sống sinh viên trở nên dễ dàng và đáng nhớ hơn.
 • Những điều nên và không nên làm trong quá trình du học.
 • Chương trình học thực tế ở Úc đóng góp vào sự phát triển trong sự nghiệp của bạn như thế nào?
 • Cung cấp danh sách các trường và ngành ưu tiên không chứng minh tài chính, Ưu tiên định cư sau khi tốt nghiệp tại Úc. 
 • Gặp gỡ đại diện trường James Cook University Brisbane. Phỏng vấn và nhận học bổng ngay tại buổi hội thảo cùng đại diện trường. 
 • Giải đáp chuyên sâu các vấn đề thủ tục Visa, hồ sơ, chi phí, cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp…
 • Nhận tài liệu về du học Úc hoàn toàn miễn phí

2. Quà tặng đặc biệt 

Bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi vô cùng đặc biệt từ Vietlink khi đăng ký tham dự chương trình hội thảo:

 • Miễn 100% phí dịch vụ (Chuẩn bị hồ sơ xin học bổng, Letter of recommendation, Statement of purpose, Chứng minh tài chính …)
 • Tặng 01 khóa Luyện phỏng vấn visa Úc. 
 • Miễn phí DỊCH THUẬT + CHUYỂN PHÁT NHANH trị giá 4.500.000 Vnđ
 • ️Thưởng thức đồ uống + Nhận các phần quà hấp dẫn. 

3. Danh sách khách mời 

Tại buổi chia sẻ bạn sẽ được gặp gỡ và được chia sẻ kinh nghiệm du học Úc từ:

+ Th.s nghiên cứu Trần Quốc Hùng,Trưởng phòng CTSV Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, hiện đang là cố vấn chuyên môn của Vietlink Education. 
+ Chị Lê Thị Hải Hà ( Hannah ) Đại diện trường James Cook University Brisbane tại Việt Nam. Giám đốc marketing của trường tại Việt Nam. 

4. Thông tin về trường James Cook University 

+ Là trường lâu đời thứ 2 tại bang Queensland được thành lập năm 1970, ĐH James Cook có bề dày truyền thống trên 45 năm đào tạo với các chuyên ngành tốt nhất

+ Quy mô lớp nhỏ 1:25 của campus Brisbane, giúp các đội ngũ giảng viên nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm truyền đạt tối đa kiến thức, kinh nghiệm của mình đến sinh viên & theo dõi sát sao tình hình học tập của sinh viên & đội ngũ “mentoring” có thể hỗ trợ sinh viên hòa nhật cộng đồng tốt nhất

+ Môi trường học tập đa văn hóa với sinh viên quốc tế, học bổng cao cho sinh viên Việt Nam

+ Sinh viên quốc tế có thể ở Ký túc xá Student One được liên kết với James Cook Brisbane với đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, phòng tập gym, phòng đọc sạch học tập. Ngoài ra sinh viên quốc tế có thể ở Homestay với người bản xứ Úc được liên kết với James Cook Brisbane.

+ Chương trình học chủ yếu về kinh tế cho các bậc học đại học: Kinh doanh quốc tế, Kế toán, quản trị du lịch khách sạn, quản trị kinh doanh; thạc sỹ các chuyên ngành quản trị kinh doanh(MBA),quản lý giáo dục và sư phạm ( bắt đầu tháng 3/2018), kế toán (MPA),  thạc sỹ IT in Business Informatics,  Thạc sỹ IT (computer and networking), Thạc sỹ quản trị du lịch và khách sạn (MITHM). 

+ Trường nằm ngay trung tâm thành phố, gần ga central 8 phút đi bộ đến trường, nằm kế Queen Street Mall lớn nhất thành phố Brisbane. Sinh viên Việt Nam có thể bay quá cảnh tai Singapore và sau đo thẳng đến Brisbane. 

Tìm hiểu thông tin thêm về trường tại đây.

Để cập nhập các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhât!

        CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION

21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3990088

Hotline: 0919.798.809

Email: thuongnt@vietlinkedu.vn

  Liên hệ Vietlink Education ngay để được tư vấn nhanh nhất:

Công ty TNHH MTV Tư vấn du học Vietlink Education

Đà Nẵng: 48 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 3990088 Hồ Chí Minh: Lầu 4, 159 Phan Xích Long, p.7,Tp.HCM Điện thoại: 08 62 920 270, 08 62 920 275. Hotline: 0919 79 88 09 (Ms Anna) Email: info@vietlinkedu.vn Website: http://duhocvietlink.edu.vn