Du học Đức – Các loại Chứng chỉ Tiếng cần biết!

Có rất nhiều Chứng chỉ tiếng Đức khác nhau. trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu một số Chứng chỉ tiếng Đức liên quan đến việc học Đại học tại Đức và có  thể thi tại Việt Nam:

 • DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang):
  Là một bài thi tiếng Đức do các Trường Đại học tại Đức tự tổ chức và có giá trị cho tất cả các Trường Đại học tại Đức.
  DSH có các cấp độ (từ thấp đến cao): DSH 1, DSH 2 và DSH 3.
  Để theo học Đại học hay Cao học bằng tiếng Đức, yêu cầu tối thiểu là DSH 2, cho các Ngành Y hay Ngôn ngữ có thể là DSH 3.
  Các Chứng chỉ có thể thay thế DSH 2: TestDaF 4, DSD II, Feststellungsprüfung và Chứng chỉ C2 của Viện Goethe.
  DSH chỉ có thể thi tại các Trường Đại học tại Đức.
 • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache):
  Là một bài thi tiếng Đức được tổ chức tập trung và thống nhất trên toàn cầu (tương tự IELTS hay TOEFL) với mục đích để theo học Đại học hay Cao học bằng tiếng Đức và có giá trị cho tất cả các Trường Đại học tại Đức.
  TestDaF có các cấp độ (từ thấp đến cao): TestDaF 3, TestDaF 4 và TestDaF 5.
  Để theo học Đại học hay Cao học bằng tiếng Đức, yêu cầu tối thiểu là TestDaF 4, cho các Ngành Y hay Ngôn ngữ có thể là cao hơn.
  TestDaF có thể thi tại Viện Goethe Hà Nội, tại Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh và tại Trung tâm Việt-Đức (Hà Nội).
 • Các Chứng chỉ của Viện Goethe (Goethe-Institut):
  Viện Goethe là Tổ chức Văn hóa của Cộng hòa Liên bang Đức hoạt động trên phạm vi toàn Thế giới.
  Viện Goethe dạy tiếng Đức và tổ chức các kỳ thi tiếng Đức tương ứng với các trình độ theo Chuẩn chung Châu Âu về Ngôn ngữ (GER): Từ trình độ A1 dành cho người mới bắt đầu tới trình độ C2 là trình độ tiếng cao nhất.
 • DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz):
  Là Chứng chỉ tiếng Đức dành cho Học sinh Phổ thông đã học chính quy tiếng Đức do Giáo viên tiếng Đức đã được Đào tạo và Bồi dưỡng Chuyên môn về Chương trình DSD giảng dạy.
  DSD có các cấp độ (từ thấp đến cao): DSD I và DSD II.
  Để theo học Đại học hay Cao học bằng tiếng Đức, yêu cầu phải có DSD II.
  DSD hiện chỉ có thể học và thi tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và tại Trường THPT Việt-Đức.
 • ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch):
  Là các Chứng chỉ tiếng Đức của nước Áo tương tự như của Viện Goethe với trình độ A1 dành cho người mới bắt đầu tới trình độ C2 là trình độ tiếng cao nhất theo Chuẩn chung Châu Âu về Ngôn ngữ (GER).
  Khoa tiếng Đức của Trường Đại học Hà Nội có tổ chức thi các Chứng chỉ ÖSD.
 • telc (The European Language Certificates):
  Là một Công ty Trách nhiệm Hữu hạn của Đức kiểm tra trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn khung tham chiếu chung Châu Âu. Tất cả các kỳ thi telc được dựa trên khung tham chiếu tiêu chuẩn chung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR).
  Các Chứng chỉ tiếng Đức của telc có thể thi tại TRABI VIETNAM.
 • Các loại giấy Chứng nhận khác nhau (ví dụ: Chứng nhận đang học lớp B1, Chứng nhận đã học 400 tiết tiếng Đức v.v…) đều không có giá trị pháp lý đối với các Trường Đại học Đức.

Mọi chi tiết về thủ tục du học và tư vấn chọn trường, Quý Phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Du học Vietlink Education để được hỗ trợ nhanh nhất!

register

footer-pic-2