Du học Úc – Học bổng toàn phần Chương trình sau Đại học năm 2017

1. Giới thiệu về Chương trình học bổng

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng toàn phần dành cho các công dân Việt Nam theo học bậc sau đại học tại các trường đại học uy tín của Australia. Học bổng được trao dựa trên năng lực cá nhân, quy trình minh bạch và cơ hội tiếp cận công bằng. Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên năng lực chuyên môn và năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là tiềm năng đóng góp của họ để giải quyết những thách thức về phát triển của Việt Nam. Chương trình khuyến khích người khuyết tật, người từ các vùng nông thôn khó khăn, bao gồm người dân tộc thiểu số nộp hồ sơ xin học bổng. Kể từ năm 1974 đến nay, hơn 5.800 công dân Việt Nam đã học tập tại các trường đại học của Australia theo chương trình học bổng Chính phủ Australia. Nhiều người trong số đó vẫn đang không ngừng đóng góp và tạo nên những đổi thay quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam.

2. Quyền lợi của học bổng:

 • Được học tập ở bậc Thạc sĩ tại một trường đại học của Australia do ứng viên lựa chọn
 • Được nhận học bổng toàn phần bao gồm tiền học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, chi phí học tập và đi lại
 •  Được hỗ trợ toàn diện bao gồm tư vấn khóa học và khóa bồi dưỡng tiếng Anh tối đa 12 tháng tại Việt Nam nếu cần. Chương trình cũng có hỗ trợ phù hợp đối với các ứng viên khuyết tật và hỗ trợ bổ sung đối với các ứng viên ở các tỉnh/huyện nghèo
 • Được hỗ trợ khi trở về Việt Nam thông qua chương trình kết nối cựu sinh viên và Mạng lưới Cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia năng động tại Việt Nam
 • Trở thành thành viên của Mạng lưới Cựu sinh viên Australia Toàn cầu

3. Ngành học đăng ký

Ngành học sau đại học của ứng viên cần liên quan đến những lĩnh vực ưu tiên sau:

 • Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, thương mại quốc tế, chính sách công)
 • Giao thông (quản lý và tài chính dự án, kỹ thuật giao thông vận tải, quy hoạch giao thông đô thị)
 • Nước và Vệ sinh (quản lý nước, thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước) •
 • Giáo dục (quản lý giáo dục, đảm bảo chất lượng)
 • Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)
 • Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững)
 • Ổn định Khu vực và Nhân quyền (công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế)
 •  Khuyết tật
 • Biến đổi khí hậu (lĩnh vực xuyên suốt)

Các ngành học khác sẽ được xem xét dựa trên năng lực

4. Yêu cầu ứng viên

Ứng viên Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như sau:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy tại Việt Nam
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam ( Ngoại trừ các ứng viên thuộc diện khó khăn)
 • Không áp dụng cho ứng viên đăng ký bằng 2 thạc sĩ
Đối tượng Điểm trung bình          IELTS Kinh nghiệm làm việc
Chính quyền địa phương cấp tỉnh 6.5 Không yêu cầu khi nộp hồ sơIELTS 4.5, không kỹ năng nào dưới 4.0 2 năm ở lĩnh vực liên quan
Các cơ quan Trung ương, các trường đại học, các viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ hoặc công ty tại Việt Nam 7.0 IELTS 5.5, không kỹ năng nào dưới 5.0, nộp ngay khi nộp hồ sơ Hai năm ở lĩnh vực liên quan. Riêng ứng viên đã công tác tại các cơ quan trung ương kinh nghiệm làm việc phải liên tục tại 1cow quan
Công tác tại các trường đại học ( Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ)Các tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài 7.0 IELTS 6.5, không kỹ năng nào dưới 6.0, nộp ngay khi nộp hồ sơ Hai năm ở lĩnh vực liên quan


4. Các ứng viên thuộc diện khó khăn được đặc biệt khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng

 •  Người ở các tỉnh/huyện nghèo theo quy định (bao gồm người dân tộc thiểu số)
 •  Người khuyết tật

5. Thời gian nhận hồ sơ : Từ ngày 1/2/2017 đến ngày 30/04/2017.

Kết quả học bổng sẽ được thông báo vào cuối tháng 7.2017

Mọi chi tiết về thủ tục và cách thức nộp hồ sơ xin học bổng, Quý Phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Du học Vietlink Education để được hỗ trợ nhanh nhất!

register
footer-pic-2