Tổng hợp học bổng Du học Úc 2016

Australia nổi tiếng với nền giáo dục hàng đầu thế giới với nền văn minh và văn hóa đa dạng đang là sự lựa chọn đáng tin cậy của hầu hết các du học sinh trên toàn thế giới. Du học Vietlink Education gửi đến các bạn những chương trình học bổng du học mới nhất của các trường Đại học, Cao đẳng hàng đầu nước Úc xinh đẹp.

TT TRƯỜNG LOẠI HỌC BỔNG GIÁ TRỊ ĐK XÉT TUYỂN
1 Australian Catholic University Khoa Luật và Kinh Doanh $4.000 AUD Sinh viên theo học các bậc Cử nhân và sau Đại họctại  School of Business commencing năm 2016
Sinh viên Quốc tế 50% học phí Sinh viên đạt thành tích xuất sắc tối thiểu 80%
2 Central Queenland University Vice-Chancellor’s
Scholarship
20% học phí GPA >7.5
Thoả mãn những điều kiện đặc biệt của trường
Thoả mãn đầu vào tiếng anh
3 Queensland University of Technology Triple Crown Scholarship – Bachelor of Business 25% – 50% học phí Bắt đầu khóa học trễ nhất là vào học kỳ 2 – 2017
International Merit Scholarship –
Faculty of Science and Engineering
25% – 50% học phí Thỏa mãn điều kiện anh Văn đầu vào tối thiểu cho khóa học đăng ký
Creative Industries International Scholarship 25% – 50% học phí Bắt đầu khóa học trễ nhất là vào học kỳ 2 – 2017
4 Đại học Curtin Học bổng dành cho sinh viên quốc tế 25% học phí năm 1 Sinh viên có thành tích học tập tốt
Theo học các ngành: Khoa học và kỹ sư, Khoa học sức khoẻ, Nhân văn
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế có người nhà đang học tại trường 25% học phí năm 1 Sinh viên hoặc người thân là thành viên của
Curtin Alumni. Hoặc có người thân đang học tại Đại học Curtin.
Commerce Diploma $4320 SGD IELTS 5.5 không có kỹ năng dưới 5.5) hoặc Pearson 50. GPA lớp 12: 6.5
Communication Diploma $4320 SGD IELTS 6.5 (không có kỹ năng dưới 6.0). GPA lớp 12: 6.5
Bachelor $4320 SGD IELTS 6.0 (không có kỹ năng dưới 6.0). Điểm trung bình tốt nghiệp phổ thông từ 8 trở lên
Mastert of International business $5376 SGD IELTS 6.5 (không có kỹ năng dưới 6.0). Tốt nghiệp Cử nhân từ các trường được Curtin công nhận
Master of Supply Chain Management $5376 SGD IELTS 6.5 (không có kỹ năng dưới 6.0). Tốt nghiệp Cử nhân từ các trường được Curtin công nhận
Master of Project Managerment $5376 SGD IELTS 6.5 (không có kỹ năng dưới 6.0). Tốt nghiệp Cử nhân từ các trường được Curtin công nhận
5 ANU 

 

 

 

 

 

Học bổng Alexander Mc Taggart
Honours
$6.000AUD GPA Thành tích tốt tối thiểu 80%
Học bổng Allan White $6.500 AUD Medical Science (Honours)
Cấp một lần vào năm thứ nhất
Học bổng có điều kiện Cao đẳng
Kinh doanh và Kinh tế
$1.000 AUD Tham gia nghiên cứu chương trình Tiến sỹ
PhD of Earth Sciences
Học bổng danh dự Cao đẳng Kinh
doanh và Kinh tế
$12.5000 AUD Dành cho học sinh có kế hoạch học tại trường
chưa nhận bận kỳ loại hộc bổng có điều kiện
của trường nào.
Học bổng Trường Cao đẳng Kinh doanh và Kinh tế 50% học phí Sinh viên đã theo học các ngành thống kê,
Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kinh tế, Tài chính, Kinh doanh quốc tế, thống kê tại các trường đại học hoặc cao đẳng trong và ngoài thệ thống của trường thuộc Úc
Trường Cao đằng Kỹ thuật và Khoa học máy tính 50% học phí Sinh viên đạt thành tích học tập xuất săc hoặc sẽ tham gia một khoá học dự bị tại trường sau khi chuyển tiếp lên đại học.
Học bổng được cấp vào kỳ thứ nhất của năm đầu
Học bổng Mphil 100% học phí Theo học ngành Engineering and Computer Science
Tham gia ngành học lần đầu tiên
Công dân các nước trường quy định trên website
Học bổng Dennis Griffin 100% học phí Học bậc Thạc sỹ chuyên ngành đàn Piano tại School of Music thuộc ANU
6 Đại học Murdoch Học bổng đại học Murdoch $ 5.000 AUD GPA >7.5
Thoả mãn đầu vào tiếng anh

 

Đại học La Trobe 

 

Học bổng cho học sinh giỏi $10.000 AUD –
$20.000AUD
Điểm trung bình tối thiểu 85%
Học bổng cho học sinh Nam Á và Đông Á $3.000 AUD –
$9.5000 AUD
Điểm trung bình tối thiểu  70%
Học bổng cho học sinh theo học
tại các cơ sở
$5.000 AUD Sinh viên theo học tại các cơ sở Albury –
Wodonga, Bendigo, Mildủa, Shepparton.
Học bổng cho bậc Thạc sỹ 20% học phí GPA >7.0
Đạt điều kiện đầu vào tiếng anh
Cơ sở tại Melbonurne
8 Đại học Griffith Học bổng cho sinh viên xuất sắc $ 5.000 AUD “Dành cho học sinh đạt thành tích xuất sắc
Thoả mãn đầu vào tiêng anh
Dành cho cả bậc cử nhân và Thạc sỹ”
Griffith International Family Scholarship $1,000 Dành cho sinh viên có người thân đang học hoặc là cựu sinh viên của Griffith
9 Đại học
Macquarie
Vice- Chancellor’s International Scholarship AU$10,000 GPA 3.0/4.0
Học bổng hỗ trợ sinh viên Việt Nam $5000 AUD học phí mỗi năm Thỏa điều kiện nhập học về điểm học thuật và tiếng Anh, theo học tại cơ sở North Ryde
Học bổng $5000 mỗi năm Sinh viên thỏa mãn các điều kiện nhập học
10 Melbourne Institute of Technology Học bổng MIT cho sinh viên xuất sắc 20% học phí GPA > 7.0 (không có môn nào dưới 6.5)
IELTS 7.0 không band nào < 6.5
Bài luận khoảng 700 – 800 từ nêu rõ lý do ứng tuyển học bổng
Học ngành Business và Networking
11 Đại học
Swinburne
Học bổng sinh viên xuất sắc bậc thạc sỹ 25% học phí Học sinh đạt thành tích xuất sắc
Đủ điều kiện đầu vào tiếng anh
Xét duyệt học bổng cùng hồ sơ đăng ký học
Swinburne International Undergraduate Academic Scholarships 10% – 25% học phí Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
Thỏa mãn tối thiểu điều kiện tiếng Anh đầu vào
Dean’s Outstanding Achievement Scholarship (Selected Courses Only) $2,500 Học sinh đã tốt nghiệp THPT.
12 

 

 

 

Đại học
Monash 

 

 

 

Học bổng cho sinh viên quốc tế xuất sắc $ 10.000 AUD/ năm 31 suất Dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Viết bài luận 1000 từ. Học sinh vào thẳng khóa học và không học khóa chuyển tiếp
Học bổng danh cho nhà lãnh đạo trẻ 100% học phí 4 suất dành cho nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai. Học sinh xuất sắc, viết bài luận 1000 từ
Học bổng danh cho sinh viên quốc tế học nghành Pharmacy, Medicine, Nursing and Health Sciences, Science, Art, Design and Architecture $4,000 AUD Học sinh đạt thành tích xuất sắc
Đủ điều kiện đầu vào tiếng anh
Số lượng không giới hạn
Học bổng cho sinh viên quốc tế
học nhành Công nghệ thông tin, Engineering
$ 6.000 AUD Học sinh đạt thành tích xuất sắc
Số lượng không giới hạn
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngành Luật $ 5.000 AUD Học sinh đạt thành tích xuất sắc
Số lượng không giới hạn
Học bổng nghiên cứu cho Thạc sỹ, Tiến Sỹ 100% học phí
Pharmacy International Undergraduate Merit Scholarship 25%-50% học phí Sinh viên duy trì điểm trung bình 70% mỗi học kỳ
Engineering International Undergraduate Award $5000 ATAR 90.00
Faculty of Information Technology International Merit Scholarship $6,000 Sinh viên duy trì điểm trung bình 60% mỗi học kỳ
Science International Merit Scholarship $2500 – $3000 ATAR of 80.00 – 95.00
13 University of South Australia Học bổng cho sinh viên quôc tế nghành Pharmacy and Medical Sciences 25% học phí Dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc
Thoả mãn tối thiểu đầu vào tiếnh anh
Kỉ niệm 25 năm thành lập UniSA 25% học phí Điểm trung bình lớp 12 8.5
14 Đại học Adelaide  Học bổng dành cho bậc cử nhân 25% học phí Học sinh đạt thành tích xuất sắc
Đủ điều kiện đầu vào tiếng anh
Số lượng có hạn
Adelaide International Undergraduate Scholarships (AIUS) except some courses 25% học phí GPA 6/7 (85%) 
International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) Học phí và OSHC Dành cho sinh viên học MA Research hoặc PhD
Sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào
Sinh viên đạt thành tích xuất sắc
15 Đại học Canberra Học bổng dành cho sinh viên quốc tế, nhập cư và tỵ nạn $ 2.000 AUD Phải nhập học mới được đăng ký
Có Cover letter khoảng 500 từ
16 

 

 

 

University of Wollongong

 

Học bổng khoá sau đại học dành cho sinh viên theo học ngành Kỹ thuật và thông tin khoa học $ 7.350 AUD sinh viên giữ điểm trung bình 75%.
Học bổng khoá học cử nhân dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc 25% học phí trong 4 năm Học sinh đang theo học 1 trong số những trường chuyên tại danh sách của UOW. Dựa trên thành tích học tập, tự động được xét duyệt
Học bổng Faculty Merit 25% học phí trong 4 năm Học sinh đang theo học 1 trong số những trường chuyên tại danh sách của UOW
Dựa trên thành tích học tập, tự động được xét duyệt
Học bổng dành cho sinh viên học tại cơ sở Sydney 16–18% học phí của toàn khóa học _ Đăng ký tham gia học lần đầu 1 trong các chương trình sau tại UOW trong năm 2016 :
+ Thạc sỹ kinh doanh (chuyên ngành 12 môn học)
+ Thạc sỹ kinh doanh (chuyên ngành 8 môn học (do 4 môn học chuyển giao tín chỉ của chương trình học trước)
+ Thạc sỹ kinh doanh ( Bằng kép 16 môn học)
+ Thạc sỹ Kinh doanh ( Bằng kép 12 môn học do 4 môn học được chuyển giao tín chỉ từ chương trình học trước).
+ Thạc sỹ tài chính ứng dụng ( 12 môn học)
+ MBA ( 12 môn học)
+MBA nâng cao (16 môn học)
+ Thạc sỹ khoa học ( Logistics và quản lý dự án – bằng kép 16 môn học)
+ Thạc sỹ khoa học (Logistic – bằng đơn 12 môn học)
+ Thạc sỹ khoa học ( quản lý dự án – bằng đơn 12 môn học)
Học bổng học thuật cho sinh viên quốc tế 25% học phí
Faculty Merit Scholarships (Business, Engineering & Information Sciences, and Law, Humanities & the Arts) 25% – 50% học phí Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
Học bổng Partial Tuition cho học sinh học chương trình chuyển tiếp 25% học phí Dành cho sinh viên Việt Nam
17 Đại học Công nghệ Sydney (UTS)  Học bổng cho sinh viên Quốc tế hệ cử nhân $ 5.000 AUD Dành cho sinh viên Quốc tế có thành tích học tập xuất sắc. Đủ điều kiện tiếng đầu vào
Business Honours Scholarships $5,000 AUD Học bổng tôn vinh các sinh viên thỏa mãn điều kiện chương trình UTS Business School Honours
Undergraduate Academic Excellence Awards AUD$10,000 Dành cho sinh viên ghi danh cho 2 kỳ nhập học năm 2016.
Học bổng cho sinh viên Quốc tê Bậc Thạc sỹ $ 5.000 AUD Dành cho sinh viên Quốc tế. Đủ điều kiện đầu vào tiếng anh.
18 

 

Đại học
Newcastle 

 

Học bổng cho sinh viên Quốc tế hệ cử nhân tất cả các ngành $ 1.000 – $ 3.000 AUD Dành cho sinh viên Quốc tế có thành tích học tập xuất sắc. Đủ điều kiện tiếng đầu vào 

 

Học bổng dành cho sinh viên ngành y dược $ 5.000 -$ 9.000 AUD
Học bổng cho sinh viên Quốc tê Bậc Thạc sỹ $ 2.000 – $ 12.000 AUD
19 Queenland University Học bổng cho sinh viên Quốc tế hệ cử nhân 20% – 50% học phí Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất
sắc. Đáp ứng điều kiện đầu vào tiếng anh
Information Technology Electrical Engineering Scholarship for UQ Foundation Year Students $5,000 Những sinh viên ngay khi kết thúc khóa dự bị đại học của UQ sẽ được xét duyệt học bổng này dựa vào thành tích học tập.
Học bổng cho sinh viên Quốc tê Bậc Thạc sỹ $ 5.000 AUD Dành cho sinh viên theo học ngành Medicine
20 Think College Học bổng cho sinh viên quốc tế. Cấp 1 lần cho năm đầu $ 2.500 – $ 5.000 AUD Dành cho sinh viên Quốc tế có thành tích học
tập xuất sắc. Đủ điều kiện tiếng đầu vào
21 Southern Cross Education Institute Học bổng dành cho chương trình học tiếng anh $ 2.000 AUD Học bổng sẽ được xét duyệt tuỳ từng trường
hợp khác nhau
22 Deakin
University
Deakin International Scholarship 25% học phí Đạt điểm trung bình 65% hoặc tương đương ở các bậc học trước
Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship 50% – 100% học phí Đạt điểm trung bình 85% hoặc tương đương ở các bậc học trước
23 Sydney University Học bổng Dean’s dành cho sinh viên quốc tế hệ cử nhân $ 5.000 AUD Học sinh có thành tích học tập xuất sắc
Học bổng được cấp cho tối đa 4 năm học
Vice-Chancellor’s International Scholarships AU$5,000 – AU$40,000/ Năm đầu tiên Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
$5,000 Sinh viên nhập học trước ngày 15/8/2016
Học bổng Trường Đại học Sydney $ 10.000 AUD Học bổng dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc
Học bổng chỉ cấp 1 lân
24 Đại học
Tây Úc
Học bổng dành cho hệ cử nhân 25% học phí Học sinh có thành tích học tập xuất sắc
Thoả mãn đầu vào tiếng anh.
Theo học các ngành: Art, School of Business & Econonmics, Education, Health Science, Law, Science, Engineering & Technology
Học bổng dành  ho hệ Sau đại học  $ 2.000 – $15.000 AUD
25 University of Tasmania Học bổng dành cho hệ cử nhân 25% học phí Học sinh có thành tích học tập xuất sắc
Thoả mãn đầu vào tiếng anh.
Theo học các ngành: Art, School of Business & Econonmics, Education, Health Science, Law, Science, Engineering & Technology
Học bổng dành  ho hệ Sau đại học
26 

 

ICMS  

 

Học bổng dành cho hệ cử nhân Lên đến $ 25.000
AUD
Dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc.
Ưu tiên những học sinh học cùng ngành và có những nỗ lực, kinh nghiệm và nhạy béntrong hoạt động kinh doanh
Thạc sỹ Lên đến 50% Dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc.
Ưu tiên những học sinh học cùng ngành và có những nỗ lực, kinh nghiệm và nhạy béntrong hoạt động kinh doanh
Học bổng cho bậc cao đẳng chuyển tiếp ở Aspire lên đến 25% học phí Dành cho học sinh có thành thích học tập xuất sắc
27 JCUB University Học bổng cao đẳng, Đại học và sau Đại học $ 8.000-$ 12.000
AUD
Học sinh có thành tích học tập tốt > 7.5
Đủ điều kiện đầu vào tiếng anh
28 Kent Institute of Technology Kent Alumni Bursary 25% học phí Đối tượng áp dục: Sinh viên quốc tế có bằng cao đẳng hoặc cao đẳng nâng cao của kent.
IELTS 6.0 không band nào < 5.0
Đăng ký học hệ cử nhân tại Sydney
Kent International Student
Scholarship
30% học phí GPA 7.0 trở lên
IELTS Academic 6.0 (không kĩ năng nào dưới 5.5)
Đăng kí học chương trình Cử nhân tại Sydney
29 Kaplan Business School Học bổng cho sinh viên quốc tế từ bậc cao đẳng, đại học, thạc sỹ lên đến 50% học phí GPA 8.0, đủ điều kiện tiếng Anh.
Viết bài luận 500 từ”
30 Charles Sturt University Học Bổng AUD 2,000 –AUD 4,000 Học sinh đạt ĐTB 8.0 trở lên
31  Western Sydney University  Vice-Chancellor’s Academic Excellence Undergraduate Scholarships 50% of tuition fee per annum Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
Western Sydney International Scholarships – Undergraduate 20%-30% tuition fee Sinh viên ghi danh vào học kỳ mùa xuân (tháng 7/2016)
32 Torrens University Australia 2016 South Australia – Vietnam Partnership Scholarship $AU 5000 Chỉ dành cho sinh viên Việt Nam.
Sinh viên phải bắt đầu khóa học trước 1/12/2016.
33 Charles Darwin University Giảm học phí cho anh chị em ruột 10% học phí Ứng viên cần chứng minh anh chị em ruột đang theo học tại trường.
Học bổng chỉ áp dụng cho thành viên thứ 2 trở đi trong số anh chị em ruột đang theo học tại trường
34 Bond University International Student Scholarship (except some courses)  50% học phí Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
35 The University of Melbourne Melbourne International Undergraduate Scholarship 50% – 100% học phí Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc 
36 Flinder University Chương trình sau Đại học
Ngành Kế toán và Kinh doanh
15% học phí năm 1 GPA Thành tích tốt tối thiểu 80%

 

Nhanh tay đăng ký để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ học bổng nhé!register

footer-pic-2