VISA 485 (ÚC) – NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT

Visa 485 (dành cho sinh viên mới tốt nghiệp) là visa việc làm cho các sinh viên quốc tế khi đã hoàn thành khóa học 2 năm tại Úc. Tùy thuộc vào bậc học mà visa này có thể kéo dài từ 18 tháng đến 4 năm. Theo đó, đây là một cách tốt để gia hạn thời gian ở lại Úc của bạn nhằm tăng thêm khả năng đáp ứng điều kiện cho visa thường trú hoặc visa làm việc có tay nghề cao.

Những gì bạn tìm hiểu về visa 485 có vẻ khá đơn giản nhưng trên thực tế đã có nhiều trường hợp sinh viên gặp rắc rối vì hiểu không rõ, hiểu sai vấn đề. Bởi vậy, cần hiểu đúng, hiểu đủ các yêu cầu cũng như quy định về loại visa này.

Cùng Vietlink đi tìm đáp án cho những câu hỏi thường gặp về visa 485.

1, Visa 485 du sinh mới tốt nghiệp có các dạng khác nhau nào?

Có hai dạng dành cho visa 485 du sinh mới tốt nghiệp:

-Dạng việc làm nghiên cứu (Post Study Work Stream): Thường được biết đến với tên viết tắt là PSWV. Dạng đủ điều kiện này được đưa ra vào tháng 3/2013 dành cho những du sinh nộp visa du học sau ngày 5/11/2011.

-Dạng việc làm tốt nghiệp (The Graduate Work Stream): Các điều kiện gần giống như dạng visa 485 – tốt nghiệp có tay nghề trước tháng 3/2013.

Kết quả hình ảnh cho VISA 485 (ÚC) – NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT

2, Điều kiện dành cho visa dạng việc làm tốt nghiệp là gì?

Cần hiểu đúng, hiểu đủ các yêu cầu cũng như quy định về loại visa này. (Ảnh: NDTV.com)

Các yêu cầu chính dành cho dạng việc làm tốt nghiệp là:

-Hoàn thành khóa học 2 năm tại Úc.

-Hoàn thành chứng chỉ thương mại, cao đẳng, cử nhân, thạc sỹ, hoặc tiến sỹ trong vòng 6 tháng qua.

-Được giới thiệu một công việc trong danh sách Các việc làm có tay nghề và vượt qua được các đánh giá dành cho nghề đó.

-Khóa học tại Úc phải có liên quan đến nghề nghiệp được đề cử.

-Đang giữ visa du học trong vòng 6 thángqua và, và phải giữ một visa có giá trị gắn kết tính đến thời gian nộp đơn.

-Trình độ tiếng Anh: PTE 50 or IELTS 6.0 overall không kĩ năng nào dưới 36 hoặc 5.0 hoặc passport của các nước Anh, Mỹ, Canada, hoặc New Zealand.

-Dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn.

3, Điều kiện dành cho visa dạng việc làm nghiên cứu là gì (PSWV)?

Các yêu cầu chính dành cho dạng việc làm nghiên cứu là:

-Nộp đơn xin visa du học đầu tiên sau ngày 5/11/2011.

-Hoàn thành 2 năm tại Úc với trình độ cử nhân hoặc cao hơn.

-Hoàn thành bằng cử nhân, thạc sỹ hoặc tiến sỹ trong vòng 6 tháng qua.

-Trình độ tiếng Anh: PTE 50 or IELTS 6.0 overall không kĩ năng nào dưới 36 hoặc 5.0 hoặc passport của các nước Anh, Mỹ, Canada, hoặc New Zealand.

-Dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn.

4, Visa du sinh mới tốt nghiệp có thời hạn bao lâu?

Các loại bằng cấp hoàn thành tại Úc được chấp nhận cho loại visa việc làm tốt nghiệp nhiều hơn. (Ảnh: Voz Actual)

Visa 485 được cấp cho dạng visa việc làm tốt nghiệp có giá trị 18 tháng kể từ ngày cấp.

Visa PSWV có thể có giá trị từ 2 đến 4 năm kể từ ngày cấp, phụ thuộc vào bằng cấp tốt nghiệp tại Úc. Thời hạn cụ thể như sau:

2 năm: hoàn thành bằng cử nhân, cửnhân danh dự, thạc sỹ dạng vừa học vừa làm hoặc thạc sỹ (mở rộng).

3 năm: thạc sỹ nghiên cứu.

4 năm: tiến sỹ.

5, Điểm khác nhau giữa visa việc làm tốt nghiệp và visa việc làm nghiên cứu (PSWV) là gì?

Các loại bằng cấp hoàn thành tại Úc được chấp nhận cho loại visa việc làm tốt nghiệp nhiều hơn. Ví dụ, có thể nộp đơn xin visa việc làm tốt nghiệp khi bạn đã hoàn thành chứng chỉ thương mại, cao đẳng, cao đẳng cao cấp hoặc bằng sau đại học. Lưu ý rằng các ngành học tại Úc phải liên quan đến công việc được đề cử dành cho visa việc làm tốt nghiệp và đương đơn phải vượt qua các đánh giá tay nghề dành cho công việc đó.

Có thể nộp đơn xin visa việc làm tốt nghiệp khi bạn đã hoàn thành chứng chỉ thương mại, cao đẳng, cao đẳng cao cấp hoặc bằng sau đại học.

Hình ảnh có liên quan

Đối với dạng visa PSWV, chỉ các khóa học với trình độ cử nhân trở lên mới có thể sử dụng với yêu cầu 2 năm học tại Úc. Nghĩa là các bằng cao đẳng hoặc thương mại thì không thể dung cho dạng visa việc làm nghiên cứu. Đương đơn phải hoàn thành các chứng chỉ nêu sau đây trong vòng 6 tháng qua. Các loại chứng chỉ như sau:

Bằng cử nhân

Cử nhân danh dự

Thạc sỹ dạng vừa học vừa làm

Thạc sỹ (mở rộng)

Thạc sỹ dạng nghiên cứu

Tiến sỹ – ví dụ như tiến sỹ triết học (Ph.D)

Không giống visa việc làm tốt nghiệp, visa PSWV không yêu cầu đánh giá tay nghề và đương đơn không cần phải được giới thiệu công việc trong bảng danh sách công việc có tay nghề. Không có yêu cầu về việc ngành học phải liên quan đến công việc được đề cử.

Tuy nhiên, các sinh viên nộp đơn xin visa du học đầu tiên trước ngày 5/11/2011 không được phép nộp đơn xin visa PSWV.

6, Đang giữ visa du học dạng phụ thuộc cấp trước ngày 5/11/2011, có thể nộp đơn xin visa PSWV không?

Câu trả lời là: Không. Ngay cả khi bạn giữ visa du học dạng phụ thuộc cấp trước ngày 5/11/2011, bạn cũng không thể nộp đơn xin visa PSWV.

7, Đang giữ visa du học cấp trước ngày 5/11/2011, có thể nộp đơn xin visa PSWV nếu nộp đơn xin visa du học mới không?

Câu trả lời là: Không. Nếu bạn đang giữ visa du học cấp trước ngày 5/11/2011, bạn vẫn không thể nộp đơn xin visa PSWV ngay cả khi bạn nộp đơn xin visa du học mới.

Không giống visa việc làm tốt nghiệp, visa PSWV không yêu cầu đánh giá tay nghề và đương đơn không cần phải được giới thiệu công việc trong bảng danh sách công việc có tay nghề.

8, Đã nộp đơn xin visa du học trước ngày 5/11/2011 nhưng bị từ chối, có thể nộp đơn xin visa PSWV nếu nộp đơn xin visa du học mới không?

Câu trả lời là: Có. Yêu cầu ngày 5/11 chỉ áp dụng cho các visa du học đã được cấp. Các đương đơn bị từ chối hoặc rút đơn sẽ không bị tính vào không cho phép bạn nộp đơn xin visa PSWV.

9, Đã nộp đơn xin visa du học trước ngày 5/11/2011 nhưng được cấp sau ngày 5/11, có thể nộp đơn xin visa PSWV nếu nộp đơn xin visa du học mới không?

Câu trả lời là: Không. Ngay cả nếu visa du học của bạn được cấp sau ngày 5/11/2011, bạn vẫn không đủ điều kiện nộp đơn xin visa PSWV nếu bạn nộp đơn xin visa du học trước ngày 5/11/2011.

10, Đã hoàn thành khóa học 2 năm nhưng có một số môn được miễn dành cho khóa học nước ngoài, có đủ điều kiện để nộp đơn xin visa du sinh mới tốt nghiệp 485 không?

Để đủ điều kiện nộp đơn xin visa 485, bạn phải hoàn thành một khóa học 2 năm. Theo định nghĩa một khóa học,hoặc các khóa học, như được đăng ký trên hệ thống CRICOS là phải tham gia ít nhất 92 tuần.

Để đủ điều kiện nộp đơn xin visa 485, bạn phải hoàn thành một khóa học 2 năm.

Nếu bạn được miễn giảm dành cho khóa học nước ngoài, số thời gian tham gia khóa học của bạn sẽ bị giảm xuống

Ví dụ: 1 sinh viên hoàn thành bằng thạc sỹ mở rộng được đăng ký trên CRICOS là 104 tuần với 16 môn học.

Nếu sinh viên được miễn giảm 1 môn học, nghĩa là đã tham gia 15 trong 16 tháng đồng nghĩa với việc bạn chỉ tham gia khóa học 15/16 x 104 = 97 tuần học. Nghĩa là được miễn giảm 1 môn học thì bạn vẫn đáp ứng đủ điều kiện 92 tuần dành cho 2 năm học. Tuy nhiên nếu bạn nhận miễn giảm 2 môn học, nghĩa là bạn chỉ tham gia khóa học gồm 14/16 x 104 = 91 tuần học.Sinh viên này không đáp ứng đủ điều kiện 92 tuần học.

11, Có thể nộp đơn xin visa trước khi nộp bảng điểm IELTS không?

Khi bạn nộp đơn, bạn phải cung cấp đầy đủ chứng cứ về trình độ tiếng Anh của bạn.

Như vậy, bạn sẽ phải nộp bảng điểm IELTS hoặc các con số chứng minh tại thời điểm nộp đơn.

12, Có thể nộp đơn xin visa trước khi nộp bảng đánh giá tay nghề không?

Để nộp đơn xin visa việc làm tốt nghiệp, bạn phải nộp đơn xin đánh giá tay nghề trước và cung cấp bằng chứng về đơn xin đánh giá này.

Nếu nộp đơn dạng visa việc làm nghiên cứu, bạn sẽ không cần phải nộp bảng đánh giá tay nghề – bảng đánh giá này chỉ yêu cầu dành cho visa dạng việc làm tốt nghiệp.

Để nộp đơn xin visa việc làm tốt nghiệp, bạn phải nộp đơn xin đánh giá tay nghề trước và cung cấp bằng chứng về đơn xin đánh giá này. Bạn có thể nộp đơn xin visa trước khi có kết quả đánh giá tay nghề. Để được cấp visa, bạn phải có kết quả đậu phần đánh giá tay nghề.

13, Có thể thêm các thành viên trong gia đình vào đơn không?

Bạn có thể thêm các thành là vợ/chồng hoặc con cái dạng phụ thuộc vào đơn xin visa 485 du sinh mới tốt nghiệp.

Bạn có thể làm theo những cách sau:

Thêm họ vào khi bạn điền đơn (thường được gọi là đơn xin gộp).

Nộp đơn xin visa 485 cho họ sau khi bạn đã được cấp visa 485 (những người phụ thuộc sẽ được xem là người đi theo trong trường hợp này).

Kết quả hình ảnh cho Visa du sinh mới tốt nghiệp tại úc

Gộp cùng những người phụ thuộc vào đơn xin gộp sẽ rẻ hơn và nhanh hơn trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên,họ phải ở Úc khi họ được cấp visa.

Các phí phát sinh sẽ được thu khi có người đi theo và bạn chỉ có nộp đơn xin visa cho họ khi bạn đã được cấp visa 485. Người đi theo có thể ở Úc hoặc nước ngoài khi visa được cấp.

Ngoại trừ trường hợp, con được sinh trong thời gian xét visa, bạn không thể thêm bất cứ người phụ thuộc nào vào đơn xin visa 485 khi đang xét visa.

Để cập nhật các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhất!

CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION

21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: www.duhocvietlink.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/VietLinkEducation/

Điện thoại: 0236 3990088

Hotline: 0919.798.809

Email: thuongnt@vietlinkedu.vn

  Liên hệ Vietlink Education ngay để được tư vấn nhanh nhất:

Công ty TNHH MTV Tư vấn du học Vietlink Education

Đà Nẵng: 48 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 3990088 Hồ Chí Minh: Lầu 4, 159 Phan Xích Long, p.7,Tp.HCM Điện thoại: 08 62 920 270, 08 62 920 275. Hotline: 0919 79 88 09 (Ms Anna) Email: info@vietlinkedu.vn Website: http://duhocvietlink.edu.vn


DANH SÁCH VÙNG REGIONAL VÀ NGÀNH HỌC DỄ ĐỊNH CƯ TẠI ÚC

1.Perth và Gold Coast được xếp vào danh sách vùng regional

Theo thông báo mới nhất từ chính phủ Úc, từ ngày 16/11/2019, Perth và Gold Coast sẽ được xếp vào khu vực regional – được gọi là “regional centre”. Điều này đồng nghĩa từ nay, ngoại trừ Sydney, Melbourne và Brisbane, học sinh quốc tế tại tất cả các thành phố và khu vực còn lại sẽ được nhận thêm 5 điểm khi tính điểm định cư và hưởng visa regional với tối đa 3 năm ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp

Chính phủ Úc ngày càng đẩy mạnh việc thu hút nguồn nhân lực quốc tế tay nghề cao khi nâng chỗ cho người nhập cư tại các vùng regional từ 23,000 lên 25,000. Bộ trưởng bộ Dân số Alan Tudge mong muốn chính sách mới sẽ tái cấu trúc lại phân bổ dân cư trên toàn nước Úc vì “hơn 70% sự phát triển dân số Úc hiện nay tập trung tại Sydney, Melbourne và Brisbane, tạo ra gánh nặng cho các thành phố lớn này”.

Perth
Tọa lạc tại bang Tây Úc – cũng đồng thời là thủ phủ của bang, Perth là thành phố đông dân thứ 4 tại Úc và được bình chọn là 1 trong 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2017 theo The Economist.
Một số trường Đại học tại Perth:
+ Edith Cowan University
+ University of Western Australia
+ Central Queensland University (Perth Campus)
+ Curtin University of Technology
+ Murdoch University (hiện trường này đã tụt xuống Level 3)

Gold Coast
Nằm tại tiểu bang Queensland, bờ Đông nước Úc và cách Brisbane chỉ khoảng 94km, Gold Coast là thành phố của du lịch và văn hóa với bờ biển trải dài 32 km cùng vô vàn cửa hiệu, nhà hàng, trung tâm mua sắm. Rất nhiều trường Đại học lớn tại Úc có campus tại đây với các ngành hospitality, tourism hay event management vô cùng phát triển:
+ Griffith University
+ Southern Cross University
+ Bond University

2. Cơ hội cho học sinh quốc tế với các ngành thiếu nhân sự nhất tại Úc!

Hàng năm, chính phủ Úc sẽ công bố Occupation List – danh sách những ngành nghề, lĩnh vực đang thiếu nhân sự cả trong ngắn hạn và dài hạn tại nước Úc. Những ngành thiếu nhân lực ngắn hạn sẽ sớm được lấp đầy vậy nên đó không phải là những ngành triển vọng mà iae muốn hướng tới, đặc biệt với các bạn có dự định theo học Đại học. Cùng tìm hiểu một số ngành dài hạn – luôn luôn thiếu nhân sự và có thể mang đến cơ hội định cư lâu dài cho các bạn học sinh.

2.1. KHỐI NGÀNH KIẾN TRÚC – ARCHITECT

Theo số liệu của Australian Government’s Job Outlook, kiến trúc sư lành nghề kĩ thuật cao là nhóm nhân sự đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao tại Úc, ước tính trong vòng 5 năm tới, lĩnh vực này sẽ tăng lên 23,900 nhân sự – với 9,000 vị trí mới. Như vậy, sau khi tốt nghiệp, sinh viên hoàn toàn không phải lo lắng về cơ hội việc làm.

Không chỉ rộng mở về lựa chọn nghề nghiệp, lương và chế độ đãi ngộ của các công việc thuộc lĩnh vực này đều vô cùng tốt. Kiến trúc sư cũng là lĩnh vực luôn có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất nước Úc và sinh viên có thể làm việc tại bất cứ đâu trên toàn nước Úc sau khi tốt nghiệp.

Architecture sẽ phù hợp với học sinh có đam mê với mỹ thuật, hội họa, tư duy thẩm mỹ và sáng tạo, khả năng làm việc theo dự án và làm việc nhóm tốt.

 • Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp: Landscape Architecture, Urban Planning, Project Management, Interior Design.
 • Mức lương trung bình: $1,674/tuần
 • Các trường Đại học khu vực regional đào tạo tốt: Curtin University, Griffith University, University of South Australia, The University of Adelaide, University of Newcastle, University of Canberra

2.2. KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT – ENGINEERING

Nước Úc với nền công nghiệp và công nghệ phát triển hiện đại bậc nhất sẽ là lựa chọn số 1 cho học sinh có dự định theo học khối ngành engineering. Engineering là lĩnh vực rất rộng, bao gồm một loạt các lĩnh vực nhỏ đặc thù. Học sinh có vô vàn lựa chọn khi theo học khối ngành engineering: điện, điện tử, cơ khí, viễn thông, công nghệ sinh học .. đến hàng không, địa chất.

Tỷ lệ nhân sự làm toàn thời gian trong lĩnh vực engineering tại Úc rất cao (91% so với trung bình mọi nhóm ngành là 61%). Dự đoán đến năm 2023, nhân sự trong khối ngành này sẽ tăng lên 18,300 với 6,000 vị trí còn thiếu.

 • Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp: Electrical Engineer, Electronic Engineer, IT Engineer, Civil Engineer, Telecommunications Engineer, Chemical and Material Engineer,…
 • Mức lương trung bình: $2,155/tuần
 • Các trường Đại học khu vực regional đào tạo tốt: University of Wollongong, University of Adelaide, University of South Australia, Edith Cowan University, Murdoch University, Curtin University, University of Newcastle.

2.3. KHỐI NGÀNH THÚ Y – VETERINARY & ZOOLOGY

Là một trong những lĩnh vực phát triển mạnh nhất tại nước Úc bởi khối lượng công viên, vườn quốc gia và sở thú ở đây rất lớn, dự đoán đến năm 2023 nhân sự trong lĩnh vực thú y sẽ tăng lên 12,100 với 7,000 vị trí mới.

Lựa chọn Veterianarian & Zoology, học sinh sẽ được nghiên cứu hệ sinh thái và động vật học, y học cho động vật với nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các khu bảo tồn sinh thái, trung tâm nghiên cứu sinh học hoặc làm việc tại các bệnh viện thú y trên toàn nước Úc.

 • Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp: Veterinarian, Zoologist, Veterinary Nurses.
 • Mức lương trung bình: $71,968/năm
 • Các trường Đại học khu vực regional đào tạo tốt: University of Tasmania, University of Adelaide, Charles Sturt University Wangga Wangga Campus, James Cook University Townsville, Murdoch University

2.4. KHỐI NGÀNH Y TÁ & ĐIỀU DƯỠNG – NURSING

Dân số nước Úc đã tăng lên gấp đôi trong vòng 50 năm qua với tỷ lệ dân số nghiêng về già hóa bởi người dân ngày càng sống thọ hơn. Số lượng các bệnh viện và phòng khám cũng ngày càng tăng lên, nhu cầu về y tá và điều dưỡng lành nghề, kĩ thuật cao cũng vì thế ngày càng được đẩy mạnh, đặc biệt là tại các vùng regional. Theo thống kê, số lượng việc làm đến từ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chiếm 10% tổng khối lượng việc làm mọi ngành.

Dựa trên số liệu từ Australia Government’s Job Outlook, registered nurse (y tá được chứng nhận hành nghề) tại Úc là nghề có nhu cầu nhân sự rất lớn với 147,000 vị trí còn trống trong 5 năm sắp tới.

 • Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp: Registered Nurse (Aged Care), Registered Nurse (Childcare), Registered Nurse (Community Health), Registered Nurse (Mental Heath)…
 • Mức lương trung bình: $1,909/tuần
 • Các trường Đại học khu vực regional đào tạo tốt: University of Adelaide, Australian Catholic University (Ballarat & Adelaide campus), Griffith University (East Coast campus), University of Tasmania, Flinders University

2.5. KHỐI NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRỞ XUỐNG – EARLY CHILDHOOD & PRIMARY EDUCATION

Được đánh giá là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân sự rất lớn với 93,000 vị trí trống trong vòng 5 năm sắp tới (chỉ sau y tá – điều dưỡng), giáo dục từ bậc tiểu học trở xuống là cơ hội đối với học sinh quốc tế có nguyện vọng định cư sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là lĩnh vực có tuổi thọ nghề nghiệp cao – 41 năm.

Giáo dục từ bậc tiểu học trở xuống là ngành rất phù hợp với học sinh quốc tế, bởi thay vì tập trung vào kiến thức chuyên môn nặng như giảng dạy bậc Đại học, lĩnh vực này chủ yếu yêu cầu cao về kĩ năng giảng dạy và đào tạo trẻ em. Học sinh có sự yêu thích với việc giảng dạy, chăm sóc trẻ em cùng kĩ năng quản lý và quan sát tốt sẽ phù hợp với khối ngành này.

 • Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp: Early Childhood Teacher, Primary School Teacher.
 • Mức lương trung bình: $1,488/tuần
 • Các trường Đại học khu vực regional đào tạo tốt: Australian Catholic University (#1 Úc về teaching & education), University of Wollongong, University of Southern Queensland, Charles Darwin University, University of New England.

Để cập nhật các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhất!

CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION

21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3990088

Hotline: 0919.798.809

Email: thuongnt@vietlinkedu.vn

  Liên hệ Vietlink Education ngay để được tư vấn nhanh nhất:

Công ty TNHH MTV Tư vấn du học Vietlink Education

Đà Nẵng: 48 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 3990088 Hồ Chí Minh: Lầu 4, 159 Phan Xích Long, p.7,Tp.HCM Điện thoại: 08 62 920 270, 08 62 920 275. Hotline: 0919 79 88 09 (Ms Anna) Email: info@vietlinkedu.vn Website: http://duhocvietlink.edu.vn


LỘ TRÌNH NHẬN BẰNG ĐẠI HỌC TASMANIA TIẾT KIỆM 50% HỌC PHÍ

Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội du học Úc tại trường có ranking cao chất lượng giảng dạy tốt và bằng cấp được công nhận toàn cầu hãy tham khảo ngay lộ trình du nhận bằng đại học Tasmania tiết kiệm tới 50% học phí cùng Vietlink Education nhé!

1. Thông tin về Đại học Tasmania

Đại học Tasmania (UTAS) là trường đại học lâu đời thứ tư ở Úc và có bề dày lịch sử.Trường tự hào có mặt trong top 300 trường đại học hàng đầu thế giới, theo Bảng Xếp hạng Học thuật các Trường đại học Thế giới năm 2018.Là trường đại học đi đầu về chất lượng giảng dạy và nhận được nhiều giải thưởng về giảng dạy nhất tại Úc.

▪️ #1 nhiều giải thưởng về giảng dạy tại Úc.

▪️ Top 2% trường đại học trên thế giới.

▪️ Top 50 trên thế giới về Earth và Marine Science

▪️Top 100 trên thế giới về Agriculture và Forestry, Law

▪️Tại bang Tasmania, chi phí sinh hoạt rẻ hơn hẳn so với các điểm đến du học Úc yêu thích khác của sinh viên quốc tế.

▪️ Hơn 400 đối tác tại 123 quốc gia trên thế giới.

▪️ 16/21 Các lĩnh vực nghiên cứu được đánh giá trên tiêu chuẩn thế giới.

2. Lộ trình tiết kiệm chi phí tại George Brown College

Chọn lộ trình chuyển tiếp lên Tasmania university từ George Brown College sẽ mang lại những lợi ích nổi bật sau:

▪️  Học phí chỉ bằng 1/2 học phí tại Tasmania ( Tiết kiệm lên đến 24.000 $ so với chương trình học tại Tasmania) 

▪️  Học bổng 50% cho năm đầu tiên 

▪️  Chuyển tiếp trực tiếp lên Tasmania University và nhận bằng cử nhân từ trường. 

▪️  Trường nằm trong danh sách các trường không yêu cầu chứng minh tài chính

Các chuyên ngành được chuyển tiếp

▪️  Advanced Diploma of Leadership & Managemen

▪️  Advanced Diploma of Marketing & Communications

▪️  Advanced Diploma of Human Resources Management

Lộ trình cụ thể như sau: 

3. Yêu cầu đầu vào và học phí

Yêu cầu đầu vào: 

 • IELTS Overall 5.5
 • Year 12 GPA: >70% 
 • Nationality: Vietnamese

Học phí tại George Brown College 

4. Thông tin về George Brown College

George Brown College (GBC) là một trường cao đẳng uy tín nằm ở trung tâm Sydney, Úc. George Brown College cung cấp cho sinh viên các khóa đào tạo được công nhận trên toàn quốc và đảm bảo chất lượng quốc tế. 

Phương châm phát triển của GBC là cải tiến liên tục – không ngừng cải thiện sự hài lòng của học sinh thông qua tất cả các khóa đào tạo từ giảng dạy, định hướng, đánh giá và các dịch vụ hỗ trợ.

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại George Brown College được nhà trường vô cùng chú trọng. Đảm bảo cung cấp cho bạn sự hỗ trợ toàn diện trong một số lĩnh vực từ học tập, việc làm thêm, hỗ trợ tài chính, nhà ở, đi lại đến các dịch vụ y tế…

Các dịch vụ sẽ được giám sát và thảo luận về bất kỳ vấn đề hoặc mối quan tâm nào. Hướng dẫn và hỗ trợ bạn sắp xếp chỗ ở. Bạn có thể mượn sách giáo khoa hoàn toàn từ Thư viện nếu muốn. Dịch vụ hỗ trợ y tế từ GBC có thể giúp bạn tìm các chuyên gia y tế trong phạm vi dễ dàng truy cập của Trường.

Ngoài ra, George Brown College còn rất chú tâm xây dựng các chương trình ngoại khóa lý thú cho sinh viên. Trường thường xuyên tổ chức các sự kiện xã hội cho phép tất cả học sinh Trường tham gia và có cơ hội hòa nhập và giao tiếp với bạn bè quốc tế và người dân bản xứ.

Để cập nhật các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhất!

CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION

21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3990088

Hotline: 0919.798.809

Email: thuongnt@vietlinkedu.vn

  Liên hệ Vietlink Education ngay để được tư vấn nhanh nhất:

Công ty TNHH MTV Tư vấn du học Vietlink Education

Đà Nẵng: 48 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 3990088 Hồ Chí Minh: Lầu 4, 159 Phan Xích Long, p.7,Tp.HCM Điện thoại: 08 62 920 270, 08 62 920 275. Hotline: 0919 79 88 09 (Ms Anna) Email: info@vietlinkedu.vn Website: http://duhocvietlink.edu.vn


HỌC BỔNG TOÀN PHẦN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU SINH ĐẠI HỌC MELBOURNE, ÚC

Trường Đại học Melbourne, Úc mang đến cho sinh viên có thành tích cao trong học tập chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ nghiên cứu trong năm 2019.

Giá trị học bổng: 𝟏𝟎𝟎% học phí + $𝟑𝟎,𝟔𝟎𝟎/năm sinh hoạt phí.

Chuyên ngành : Tất cả các chuyên ngành.

1.  Điều kiện nhận học bổng:

Đáp ứng các yêu cầu đầu vào chương trình Thạc sĩ nghiên Cứu tại Đại học Melbourne

      ▪️ IELTS>7.0

      ▪️ Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên với các chuyên ngành liên quan.

      ▪️ Có thành tích nổi bật trong quá trình học tập tại trường đại học

      ▪️ Tham gia đề tài nghiên cứu về lĩnh vực liên quan đến ngành học tương lai

      ▪️  Một bài luận giới thiệu bản thân và định hướng nghề nghiệp tương lai cũng như lý do trường nên chọn cấp học bổng cho bạn.

      ▪️  Thư giới thiệu của giáo viên trực tiếp giảng dạy

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

2. Học bổng bao gồm:

      ▪️ Miễn phí 100% học phí trong suốt thời gian học

      ▪️ Trợ cấp sinh hoạt phí 30,600$/ năm  

      ▪️ Trợ cấp phí bảo hiểm, visa… 

Số lượng: 600 suất

Deadline: 31/10/2019

Học bổng xét theo điểm số từ cao xuống thấp. Ưu tiên sinh viên nộp hồ sơ sớm.

3. Giới thiệu về trường

Đại học Melbourne (tiếng anh: The University of Melbourne, hay còn gọi là Melbourne UniversityMelbourne UniMelbourne, hay UniMelb) là một viện đại học công lập ở Melbourne, Victoria, Úc. Được thành lập vào năm 1853, Melbourne là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai tại Úc và lâu đời nhất tại tiểu bang Victoria. Trong hơn 160 năm hoạt động, đại học Melbourne đã luôn đứng hàng đầu thế giới về chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, thu hút hàng trăm ngàn sinh viên từ hơn 150 quốc gia khác nhau tới học tập.

SouthbankLibrary - UNIMEL- AUS

 Thành tích – ưđiểm

      ▪️ Luôn đứng đầu trong số các trường đại học tốt nhất tại Úc và trong nhóm các trường đại học tốt trên thế giới, đặc biệt là trong các ngành khoa học sinh học, y khoa và công nghệ thông tin.

      ▪️ Xếp thứ 27 trong số các trường đại học tốt nhất trên thế giới (Theo The Good University Guide).

      ▪️ Là một trong những trường đại học thuộc nhóm G8 (Go8), Hội các trường đại học nghiên cứu đa ngành hàng đầu của Úc.

      ▪️ Xếp hạng thứ 429 (năm 2015-2016) trong bảng xếp hạng các trường đại học uy tín của QS World University Ranking.

      ▪️ Xếp hạng thứ 33 trong bảng xếp hạng THE World University Ranking (2015–2016)

      ▪️ Xếp thứ 1 tại Úc, đại học Melbourne là ngôi trường đại học mơ ước của các sinh viên trong và ngoài nước.

Để cập nhật các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhât!

CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION

21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3990088

Hotline: 0919.798.809

Email: thuongnt@vietlinkedu.vn

 

  Liên hệ Vietlink Education ngay để được tư vấn nhanh nhất:

Công ty TNHH MTV Tư vấn du học Vietlink Education

Đà Nẵng: 48 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 3990088 Hồ Chí Minh: Lầu 4, 159 Phan Xích Long, p.7,Tp.HCM Điện thoại: 08 62 920 270, 08 62 920 275. Hotline: 0919 79 88 09 (Ms Anna) Email: info@vietlinkedu.vn Website: http://duhocvietlink.edu.vn


DU HỌC ÚC – HỌC BỔNG 20.000 TẠI LA TROBE UNIVERSITY

La Trobe – lựa chọn số 1 của các bạn  HSSV khi du học tại Úc, đây cũng là trường đại học được đánh giá cao về chất lượng đào tạo hàng đầu và năng động của Úc và trên thế giới (theo đánh giá của the UK Times Higher Education Supplement Review 2005)

 1. Thông tin chung 

Được thành lập từ năm 1964, La Trobe, Top 10 trường đại học Úc, được biết đến là một trong những trường đại học công lập hàng đầu nước Úc với số sinh viên lên đến hơn 37.000 đang theo học chương trình đào tạo cử nhân và thạc sỹ tại 8 trụ sở của trường và trong đó hơn 8.000 sinh viên Quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia. Môi trường đạt chuẩn Quốc tế, hòa bình và thân thiện giúp sinh viên nhanh hòa nhập vào môi trường học tập tại nơi đây.

Đại học La Trobe có 9 cơ sở trên toàn nước Úc, trong đó có 6 cơ sở dành cho sinh viên quốc tế: Sydney, Melbourne, Bendigo, Albury-Wodonga, Mildura và Shepparton và La Trobe Melbourne là cơ sở chính.
 
Xếp hạng của trường

◾️ Top 10 trường đại học Úc.

◾️ Top 400 trường đại học hàng đầu thế giới theo đánh giá của 3 sở đứng đầu về chuyên môn : QS World University Rankings 2016-2017, Times Higher Education (THE) World University Rankings 2016-2017 và The Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2016

◾️ Top 100 Đại học mới nổi hàng đầu chưa đầy 50 tuổi

◾️ Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo Công nghệ phần mềm và Khoa học máy tính.

◾️ Trường ĐH duy nhất của Úc nằm trong danh sách 10 trường ĐH hàng đầu thế giới (theo tạp chí thế giới Journal of Systems and Software).

◾️ Xếp hạng rất cao về ngành biomedical science.

Nét nổi bật, thành tích của trường

◾️ Tổ chức kỷ niệm sinh nhật 50 tuổi của trường vào năm 2017

◾️ Nổi tiếng về các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và chất lượng chương trình đào tạo.

◾️ Có hơn 30 trung tâm nghiên cứu, kết nối với hơn 200 trường đại học trên toàn thế giới.

◾️ Có trung tâm nghiên cứu phần mềm, trung tâm công nghệ sinh học mới được đầu tư hơn 500 triệu đô la Úc và cơ sở vật chất giảng dạy hiện đại.

◾️ Là thành viên sáng lập của IRU (nhóm các trường đại học mạnh nhất về nghiên cứu và đổi mới giáo dục quốc tế).

◾️ Hơn  18.000 sinh viên tốt nghiệp từ lúc thành lập trường trong đó có những sinh viên đảm nhận những vị trí quản lý cao cấp như tiến sĩ David Morgan – Giám đốc ngân hàng Wespac Bank, tiến sĩ Geofff Raby – Đại sứ Australia tại Trung Quốc.

2. Chương trình đào tạo

Các bậc đào tạo: Tiếng Anh, Cao đẳng, Đại học, Dự bị đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Các ngành đào tạo chính của trường

◾️ Quản trị kinh doanh

◾️ Kinh tế, Tài chính

◾️ Kinh tế quốc tế

◾️ Kế toán

◾️ Quản lý khách sạn, du lịch

◾️ Công nghệ thông tin, Điện tử, Bưu chính viễn thông

◾️ Y học

◾️ Giáo dục

◾️ Quan hệ cộng đồng – PR, Báo chí

◾️ Luật

Kỳ nhập học
Kết quả hình ảnh cho LA TROBE UNIVERSITY

◾️ Tiếng anh : Hàng tháng

◾️ 3 kỳ khai giảng mỗi năm : Tháng 2, 6 và 10 

Yêu cầu đầu vào

◾️ Dự bị đại học

Hoàn tất lớp 11, GPA 6.0 hoặc lớp 12, GPA 5.0
IELTS : 5.5 (Không điểm thành phần nào ít hơn 5.0)

◾️ Cao đẳng (chuyển tiếp năm thứ 2 đại học) : 

Khóa cấp tốc : Tốt nghiệp THPT, GPA 7.0 
Khóa thường : Tốt nghiệp lớp 11, GPA: 5.0
IELTS 5.5 (Không điểm thành phần nào ít hơn 5.0)

◾️ Đại học : 

Tốt nghiệp THPT, GPA 8.0 trở lên
IELTS 6.0 (Không điểm thành phần nào ít hơn 6.0)

◾️ Thạc sỹ: 

Tốt nghiệp Đại học, tùy vào chuyên ngành có thể yêu cầu kinh nghiệm công việc
IELTS 6.5 (Không điểm thành phần nào ít hơn 6.0)

◾️ Tiến sĩ :

Tốt nghiệp Thạc sỹ
IELTS 6.5 (Không điểm thành phần nào ít hơn 6.0)

 3. Học phí 

◾️ Khóa học tiếng Anh: từ 350 – 450 AUD/tuần (tuỳ cấp độ)

◾️ Dự bị đại học: 20.800 AUD/2 kỳ (8 tháng)

◾️ Cao đẳng : 26.000 – 32.000 AUD/năm (tuỳ chuyên ngành)

◾️ Đại học: 28.000 – 36.000 AUD/năm (tuỳ chuyên ngành)

◾️ Thạc sỹ: 28.000 – 38.000 AUD/năm (tuỳ chuyên ngành)

◾️ Tiến sĩ : 31.000 – 38.000 AUD/năm (tuỳ chuyên ngành)

Hình ảnh có liên quan

 4. Học bổng

◾️ La Trobe College Excellence Scholarships

✈️ Giá trị: 15 – 25% học phí
✈️ Yêu cầu: Thỏa mãn yêu cầu nhập học, có bằng Tú tài Quốc tế tương đương 26 điểm trở lên theo thang điểm của Úc.
◾️ Undergraduate regional campus scholarships
✈️ Giá trị: 5,000 AUD
✈️ Yêu cầu: Thỏa mãn yêu cầu điểm số và tiếng Anh học tập, nhập học không điều kiện
◾️  Academic Excellence Scholarship
✈️ Giá trị: 10,000 – 20,000 AUD
✈️ Yêu cầu: GPA 85% trở lên
◾️ International Student Scholarship
✈️ Giá trị: 9,500 AUD
✈️ Yêu cầu:Thỏa mãn điều kiện nhập học
◾️ La Trobe University Sydney Campus Scholarship
✈️ Giá trị: 15 – 25% học phí
✈️ Yêu cầu: Dựa trên kết quả học tập
◾️ Postgraduate regional campus scholarships
✈️ Giá trị: 5,000 AUD
✈️ Yêu cầu: Thỏa mãn yêu cầu tiếng Anh và thành tích học tập khi nhập học.

Để cập nhập các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhất!

CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION

21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

     Website: www.duhocvietlink.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/VietLinkEducation/

Điện thoại: 0236 3990088

Hotline: 0919.798.809

Email: thuongnt@vietlinkedu.vn

 
  Liên hệ Vietlink Education ngay để được tư vấn nhanh nhất:

Công ty TNHH MTV Tư vấn du học Vietlink Education

Đà Nẵng: 48 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 3990088 Hồ Chí Minh: Lầu 4, 159 Phan Xích Long, p.7,Tp.HCM Điện thoại: 08 62 920 270, 08 62 920 275. Hotline: 0919 79 88 09 (Ms Anna) Email: info@vietlinkedu.vn Website: http://duhocvietlink.edu.vn